Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

For serveringsbransjen

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Som følge av nytt EU-regelverk innførte Norge forskrift om matinformasjon til forbrukere, Matinformasjonsforskriften 13. desember 2014. Forskriften er viktig for serveringsbransjen, fordi den stiller krav til hva slags informasjon som skal gis til forbrukere for uemballert mat, dvs. mat som serveres over disk, i restaurant, kantine, på fly, catering med videre.

Matinformasjonsforordningen nr. 1169/2011, matinformasjon til forbrukere, gjør at det heretter blir obligatorisk å informere kundene om ingredienser i maten som kan forårsake overfølsomhetsreaksjoner.

Mattilsynet mener at denne informasjonen må gis skriftlig direkte til forbruker, samtidig som alle ansatte i virksomheten må kjenne til informasjonen. Det må være etablerte systemer som gjør det mulig å dokumentere at matinformasjonen er korrekt. Dette oppnås best med skriftlig informasjon.

Tanken bak det nye regelverket er at forbrukere har rett til å vite om det er noe i maten som de kan reagere på, og som eventuelt kan gjøre dem syke. Ifølge regelverket er det 14 ingredienser (allergener), som eksplisitt må informeres om til kunden. Slik merking gjelder allerede for ferdigpakket mat, og skal nå også gjelde for ikke-ferdigpakket mat.

Norges Astma- og Allergiforbund har utarbeidet et informasjonshefte til serveringssteder som inneholder faktaark over de 14 merkepliktige allergenene, samt praktiske råd og tips om hvordan serveringssteder skal tilrettelegge for matoverfølsomhet ved innkjøp, oppbevaring, tilberedning, servering og salg av mat.

Klikk på bildet for å laste ned matallergimatrise med allergener: