Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Råd til deg med matallergisk barn i barnehagen

Melderegister for bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Kosmetiske produkter er mer enn sminke og parfyme, de omfatter også produkter som er viktig for hygiene og pleie av kroppen - som såpe, sjampo, tannkrem og solkrem.

Studier utført både i Norge og andre europeiske land viser at bivirkninger av ulik alvorlighetsgrad ved anvendelse forekommer relativt hyppig.

En nasjonal overvåkning av forekomsten av kosmetikkbivirkninger vil gjøre det mulig å få en oversikt over helseproblemer knyttet til enkeltprodukter, og å oppdage et problem før det får et stort omfang.

Bivirkningsregisteret er et samarbeid mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt og Mattilsynet. Folkehelseinstituttet mottar meldinger fra helsepersonell til bivirkningsregisteret, mens Mattilsynet mottar meldinger direkte fra forbrukeren og fra kosmetikkbransjen.

Les mer >>