Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Refusjon av utgifter til middtrekk

Dato publisert: Sist oppdatert:
Til barn og ungdom under 16 år med dokumentert middallergi kan det ytes et engangsbidrag til dekning av utgifter til madrass og puteovertrekk.

Utgiftene kan dekkes fullt ut ved bidrag med inntil 1426 kroner inkl. mva. for madrassovertrekk og 286 kroner inkl. mva. for puteovertrekk.

Trekkene må være anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund. Dette gjelder per i dag MiteBlock fra Sleep Scandinavia og Allergy Control fra Philips Norge.

Hjelpemidlene må rekvireres av lege med vedlagt uttalelse/epikrise fra spesialist i barnesykdommer, lungesykdommer, øre-nese-halssykdommer, indremedisin eller hudsykdommer. Spesialist i allmennmedisin med godkjenning til å bruke takst for allergologisk utredning kan også rekvirere hjelpemidlene for trygdens regning.

> Refusjonsskjema Miteblock

> Refusjonsskjema Philips AllergyControll

Søknad om refusjon sendes til:

HELFO
Postboks 2415
3104 Tønsberg
E-postadresse: post@helfo.no

HELFO veiledning for privatpersoner: 815 70 030
HELFO veiledning for helseaktører: 815 70 070

Du finner mer informasjon på www.helfo.no