Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollenvarselet

Refusjon av utgifter til middtrekk

Dato publisert: Sist oppdatert:
Til barn og ungdom under 16 år med dokumentert middallergi kan det ytes et engangsbidrag til dekning av utgifter til madrass og puteovertrekk.

Trekkene må være anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund. Dette gjelder per i dag MiteBlock fra Sleep Scandinavia.

Behovet for madrass- og puteovertrekk må dokumenteres med vedlagt uttalelse/epikrise fra spesialist i barnesykdommer, lungesykdommer, øre-nese-halssykdommer, indremedisin eller hudsykdommer. Spesialist i allmennmedisin med godkjenning til å bruke takst for allergologisk utredning kan også dokumentere dette.

Du må selv betale for madrass- og puteovertrekket og deretter kreve å få refusjon fra HELFO (husk å sende kvittering og dokumentasjonen fra spesialist sammen med refusjonsskjemaet).

Her er link til nettbutikken til MiteBlock: www.miteblock.no

Refusjonsskjema>>

Søknad om refusjon sendes til:

HELFO
Postboks 2415
3104 Tønsberg
E-postadresse: post@helfo.no

HELFO veiledning for privatpersoner: 23 32 70 00
HELFO veiledning for helseaktører: 23 32 70 40

Du finner mer informasjon på www.helfo.no