Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Har barnet mitt astma?

Refusjon av utgifter til middtrekk

Dato publisert: Sist oppdatert:
Til barn og ungdom under 16 år med dokumentert middallergi kan det ytes et engangsbidrag til dekning av utgifter til madrass og puteovertrekk.

Utgiftene kan dekkes fullt ut ved bidrag med inntil 1541 kroner inkl. mva. for madrassovertrekk og 314 kroner inkl. mva. for puteovertrekk.

Trekkene må være anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund. Dette gjelder per i dag MiteBlock fra Sleep Scandinavia.

Hjelpemidlene må rekvireres av lege med vedlagt uttalelse/epikrise fra spesialist i barnesykdommer, lungesykdommer, øre-nese-halssykdommer, indremedisin eller hudsykdommer. Spesialist i allmennmedisin med godkjenning til å bruke takst for allergologisk utredning kan også rekvirere hjelpemidlene for trygdens regning.

Mal for refusjon>>

Søknad om refusjon sendes til:

HELFO
Postboks 2415
3104 Tønsberg
E-postadresse: post@helfo.no

HELFO veiledning for privatpersoner: 23 32 70 00
HELFO veiledning for helseaktører: 23 32 70 40

Du finner mer informasjon på www.helfo.no