Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Astma og kulde - her er våre beste tips >>

Nikkelallergi

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Nikkelallergi er type kontaktallergi som gjør at du kan få hudirritasjoner eller eksem av å være i direkte hudkontakt med nikkelholdige ting.

Hva er nikkel?

Nikkel er et metallisk grunnstoff som i ren form er sølvglinsende og brukes i fornikling og mange legeringer. Det er et av de vanligste metallene vi omgir oss med.

Hva er nikkelallergi?

Nikkelallergi er en type kontaktallergi som gjør at du kan få hudirritasjoner eller eksem av å være i direkte hudkontakt med nikkelholdige ting. Nikkel er en av de vanligste årsakene til kontakteksem. For å få eksem kreves oftest langvarig kontakt mellom hud og metall.

Hvem får nikkelallergi?

Det er flere kvinner enn menn som får nikkelallergi, særlig på grunn av hull i ørene, piercing og bruk av uedelt metall mot huden. Nikkel kan da trenge inn i huden/blodbanen og sensibilisere oss. Det betyr at vi er blitt allergiske for stoffet, og hver gang det kommer i kontakt med huden kan det utvikles et eksem etter noen timer.

Økningen i forekomsten av nikkelallergi skyldes trolig økt bruk av piercing i ørene og andre kroppsdeler.

Nikkelallergi disponerer også for utvikling av håndeksem, fordi hendene kommer i kontakt med mange nikkelholdige materialer som håndtak, kraner (ikke rustfritt stål), mynter og så videre.

Hvor finnes nikkel?

Nikkel finnes i uekte smykker, i metallbelagte ting som kjøkkenredskaper, blanke håndtak, glidelåser, spenner, nåler, strikkepinner, sakser, brilleinnfatninger, knapper, mynter, nøkler, mobiltelefoner og så videre. Nikkel kan forekomme i hvitt gull, platina og importerte smykker i gult gull og sølv. Metallet finnes også i blekemidler, hårfargemidler og i større eller mindre mengder i enkelte matvarer.

Matvarer med høyt nikkelinnhold er blant annet mørk sjokolade, erter, linser, valnøtter og solsikkefrø. Slike matvarer kan gi forverring av eksem hos sterkt nikkelallergiske personer, men dette forekommer veldig sjelden. Informasjon om nikkelallergi i mat finnes på matportalen.

De fleste nyere vannkraner og baljer er i rustfritt stål, som ikke frigir nikkel.

Hvilke symptomer gir nikkelallergi?

Ved kontakt med nikkel kan røde flekker, prikker, hevelse og blemmer oppstå. Huden blir tørr, sprukken og klør. Dette er den vanligste formen for kontaktallergi.

Har du først utviklet kontaktallergi overfor nikkel, vil symptomene vedvare så lenge du eksponeres for nikkel. I motsetning til atopisk eksem forekommer nikkelallergi kun på områder der nikkel har vært i kontakt med huden.

Lær mer om eksem her >>

Hvordan stille diagnose?

Be fastlegen om henvisning til en hudlege. Hudlegen kan ta en "lappetest" for å påvise en eventuell nikkelallergi. En lappetest går ut på at man fester et plaster med de vanligste allergifremkallende stoffene på for eksempel pasientens rygg. Etter å ha hatt dette plasteret på i to døgn, tas det av. Én eller to dager senere leser hudlegen av resultatene. Hvis det er nikkelallergi, vil det oppstå en kronestor rød eksemflekk på teststedet.

Forekomst

Befolkningsstudier fra flere europeiske undersøkelser viser en forekomst av nikkelallergi på mellom 10 og 15 prosent, og at forekomsten er dobbelt så høy blant unge kvinner som hos menn. Men resultatene varierer fra land til land. For eksempel er det i Norge funnet vesentlig høyere forekomst av nikkelallergi sammenliknet med gjennomsnittet i mange andre europeiske land.

En befolkningsundersøkelse fra Nord-Norge i 2007 viser en forekomst av nikkelallergi på 17 prosent, der forekomsten blant kvinner var over tre ganger høyere enn hos menn.

Noe av forklaringen til den økte forekomsten i Norge kan være ustrakt bruk av nikkelholdige smykker, samt at EUs nikkeldirektiv først ble gjeldende i Norge fra 2005.

Gjennom den norske produktforskriften er det forbud mot salg av produkter som er beregnet på å komme i direkte og varig kontakt med hud, og som avgir for mye nikkel. Det samme regelverket gjelder i EU, der EU-direktivet stiller strenge krav til nikkelinnhold i smykker, klokker, og sist også mobiltelefoner.

Statens forurensningstilsyn (SFT) vil fra 2009 kontrollere mobiltelefoner i Norge for avgivelse av nikkel, og vil følge opp norske importører dersom det viser seg at mobiltelefoner inneholder ulovlig mye nikkel.

Behandling

Det finnes ingen behandling for nikkelallergi, og det eneste som hjelper er å holde seg unna gjenstander med nikkel. Hvis kontakt med nikkel ikke kan unngås, vil annen behandling ha dårlig effekt.

Bruk fuktighetskrem regelmessig. Huden vil ofte være tørr. Kortisonkrem eller såkalte immunmodulatorer (Elidel eller Protopic) kan være nødvendig å bruke i perioder. Fuktighetskrem påføres 10 til 15 minutter etter kortisonpreparater. Hvis du fortsetter å bruke nikkelholdige gjenstander som du ikke tåler, kan utslettet spre seg til steder på huden som ikke er i kontakt med nikkel.

Tiltak og gode råd ved nikkelallergi:

  • Nikkel har vanskeligere for å trenge inn i tørr og hel hud. Sørg derfor for å holde hendene tørre og myke.
  • Hvis du vil gå med smykker, ringer, klokker, beltespenner eller mobiltelefoner som har nikkel i seg, bør metallet lakkeres med gjennomsiktig neglelakk i flere lag for å unngå metallkontakt med huden.
  • Be om garanti for at smykker og mobiltelefoner er nikkelfrie ved innkjøp.
  • Du kan undersøke om et produkt inneholder nikkel med en enkel nikkeltest. Testene selges via apotekene.

Har du spørsmål om allergi? Ta gjerne kontakt med vår gratis rådgivningstjeneste! 

Fakta om nikkelallergi er utarbeidet i samråd med Norges Astma- og Allergiforbunds legeråd.

Kilder:
Dotterud LK, Smith-Sivertsen T. Allergic contact sensitization in the general adult population: a population-based study from Northern Norway. Contact Dermatitis 2007; 56 (1): 10-5

Uter W et al., The European standard series in 9 European countries, 2002/2003 -- first results of the European Surveillance System on Contact Allergies. Contact Dermatitis 2005; 53 (3): 136-43.

http://matportalen.no/Matportalen/artikler/2007/5/nikkelallergi_og_mat#