Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Hva er parfyme- og duftoverfølsomhet?

Parfyme og kjemikalier skaper sterkt ubehag hos mange mennesker. Ofte er det den sterke duften som er årsak til allergiliknende symptomer som tørre og irriterte slimhinner. Noen reagerer i tillegg kontaktallergisk som følge av hudkontakt med stoffene.

Råd og tips

Mange mennesker opplever det som en stor belastning å utsette seg for duft og kjemikalier fordi de er plaget med overfølsomhetsreaksjoner. Da handler mye om å ta hensyn og om å tilrettelegge i arbeidslivet og i det offentlige rom.

Fakta

Ved overfølsomhetsreaksjoner har man ikke kunnet påvise antistoffer mot det som mange opplever å reagere på. Dette til forskjell fra allergi, som gjerne lar seg bekrefte ved blodprøver eller hudtester. Likevel er det mange som føler seg hemmet i det daglige på grunn av duftstoffer i omgivelsene.  

I en dansk undersøkelse svarte over 40 prosent av de som deltok at de følte seg plaget av alminnelig forekommende dufter og kjemikalier.

Duft- og kjemikalieoverfølsomhet opptrer ofte samtidig med sykdommer som astma, pollenallergi og eksem, og plagene kan forsterkes av angst og depresjon.