Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Astma og kulde - her er våre beste tips >>

Hva er parfyme- og duftoverfølsomhet?

Parfymer og kjemikalier kan fremkalle ubehag hos enkelte. Allergiliknende symptomer som tørre og irriterte slimhinner, samt mer generelle symptomer som hodepine og kvalme, knyttes ofte opp mot eksponering overfor sterke, gjerne spesifikke dufter.

Råd og tips

Mange mennesker opplever det som en stor belastning å utsette seg for duft og kjemikalier fordi de er plaget med overfølsomhetsreaksjoner. Da handler mye om å ta hensyn og om å tilrettelegge i arbeidslivet og i det offentlige rom.

Fakta

Ved overfølsomhetsreaksjoner har man ikke kunnet påvise antistoffer mot det som mange opplever å reagere på. Dette til forskjell fra allergi, som gjerne lar seg bekrefte ved blodprøver eller hudtester. Likevel er det mange som føler seg hemmet i det daglige på grunn av duftstoffer i omgivelsene.  

I en dansk undersøkelse svarte over 40 prosent av de som deltok at de følte seg plaget av alminnelig forekommende dufter og kjemikalier.

Duft- og kjemikalieoverfølsomhet opptrer ofte samtidig med sykdommer som astma, pollenallergi og eksem, og plagene kan forsterkes av angst og depresjon.