Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Fakta om parfyme- og duftoverfølsomhet

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Parfyme og andre unødvendige tilsetningsstoffer i produkter er med å øke forekomsten av allergi.

Hva er parfyme?

Rent teknisk er parfyme et begrep som knyttes til en rekke kjemikalier som enten kan fremstilles syntetisk, eller utvinnes naturlig fra for eksempel planter i form av oljer eller vekstekstrakter. Kjemikaliene fordeler seg godt i luft, og våre neser oppfatter dem generelt som velduftende. Kjemikaliene tilsettes oftest til vanlige forbrukerprodukter for både å gi produktet en egenlukt eller en duftsignatur. 

Parfyme- og kjemikalieallergi

Ved en allergi reagerer kroppens immunforsvar når man utsettes for stoffer man har rukket å utvikle allergi for. Allergi spiller typisk en rolle ved astma, pollenallergi (rhinitt) og eksem, og kan bekreftes ved blodprøve eller en test på huden. 

Folkehelseinstituttet anslår at mellom 100 000- 150 000 nordmenn har hudplager som er utløst av tilsatte duftstoffer i produkter, såkalt parfymeallergi. Symptomer ved parfymeallergi kjennetegnes ved rødt, kløende utslett – tørr og flassete hud, med små blærer som kan gi væskende hudområder og skorpedannelser. 

Kosmetikkbransjen er lovpålagt å regulere bruken av 26 parfymestoffer på grunn av sterke, allergifremkallende egenskaper. Hyppig og uregulert bruk i kosmetikk har medført en større andel både av allergi og sensibilisering i befolkningen (dvs begynnende allergiutvikling). Reguleringen er ment å forebygge, og til dels for også å beskytte de med allergi.

Kjemisk kontaktallergi kan også utvikles mot veldig mange andre kjemikalier enn parfyme (for eksempel hårfarger, såpe, konserveringsmidler, fargestoffer osv), og i motsetning til parfymekontaktallergi tilskrives kjemisk kontaktallergi hyppigst fra yrkesskader der mennesker blir utsatt for større mengder kjemikalier enn man normal ville blitt i det daglige liv.

For de som har utviklet parfymeallergi, eller allergi mot bestemte kjemikalier er det viktig å holde seg unna produkter som inneholder disse stoffene.

I Norge finnes det per i dag ingen gode undersøkelser på reaksjoner av luftbårne kjemikalier og duftstoffer.

Parfyme- og kjemikalieoverfølsomhet

Ved duft- og kjemikalieoverfølsomhet er det ikke påvist antistoffer mot kjemiske stoffer som personen opplever å reagere på. Dette gjør at man ikke kan teste for parfyme- og kjemikalieoverfølsomhet. Duft- og kjemikalieoverfølsomhet er ikke det samme som allergi, og det er heller ikke de samme mekanismene som er involvert. Personer som opplever en overfølsomhet mot parfyme rapporterer om reaksjoner i luftveier, nese og øyne. Andre igjen kan oppleve kvalme og hodepine ved å utsettes for et produkt med parfyme. 

Nyere forskningsprosjekter undersøker blant annet om mekanismer i  immunforsvaret samt psykologiske og genetiske faktorer kan være involvert i duft og kjemikalieoverfølsomhet. Det finnes derfor heller ikke på nåværende tidspunkt en behandling som har en veldokumentert effekt på symptomene.

Hva kan vi gjøre?

I utgangspunktet bør alle redusere bruken av parfyme, både for å minimere risikoen for å utvikle allergi, men også for å unngå at andre i dine nære omgivelser får negative effekter av din parfymebruk. Spesielt viktig er dette for utsatte grupper, som for eksempel små barn, personer med nedsatt immunforsvar og personer som allerede har allergier. For arbeidsgivere vil det være viktig med en overkommelig tilrettelegging slik at arbeidstakere holder seg friske og i jobb. Alle produkter som er anbefalt av NAAF er fri for parfyme og andre unødvendige kjemikalier og reduserer derfor risikoen for å utvikle allergi og overfølsomhet. Les mer om produktmerkeordningen her.