Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Parfymefritt fokus

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Parfyme og unødvendige kjemikalier øker risikoen for allergi. Derfor arrangerer Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) Parfymefri uke, der målet er å redusere bruken av disse stoffene slik at færre utvikler allergi, og hverdagen blir enklere for dem som allerede er berørt.

Allergi og overfølsomhet mot parfyme er et stadig økende problem. Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) anslås det at rundt 1-3 prosent av den europeiske befolkningen har hudplager som er utløst av duftstoffer, såkalt parfymeallergi. I tillegg kommer de som reagerer med overfølsomhet mot parfymedufter; de får som oftest reaksjoner fra luftveier, nese og øyne, eller kvalme og hodepine.

NAAF gjennomførte høsten 2021 en spørreundersøkelse rettet mot parfymebruk og reaksjoner på dette. Blant de viktigste funnene var at 4 av 10 har opplevd å bli plaget av andres parfymebruk eller bruk av parfymerte produkter, og blant de plagede var det parfymebruk på offentlig transport og kjøpesentre som scoret høyest på arenaer som utløste plagene. Nesten 6 av 10 i gruppen som har fått plager på grunn av andres parfymebruk har også opplevd å bli så plaget at de har valgt å forlate eller unngå visse steder eller situasjoner i det offentlige rom. Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov, og det ble i perioden 22.-27. september gjennomført til sammen 1001 CAWI-intervjuer med personer i alderen 18+ år. Funnene i undersøkelsen understøttes av andre internasjonale undersøkelser publisert i fagfellevurderte tidsskrifter.

Du kan lese mer om parfyme- og duftoverfølsomhet her >>

Overdreven parfymebruk

Vi utsettes for parfyme i mange sammenhenger helt fra vi er små, og mange er kanskje ikke klar over hvor ofte de faktisk er i kontakt med parfyme i løpet av dagen. Duftstoffer kan blant annet finnes i parfyme, hud- og hårpleieprodukter, deodoranter, after-shave, klesvaskemidler og tøymyknere. Dette er bare noen av kildene til parfyme. I tillegg kommer de mer skjulte, som i bleier, barneprodukter og mat.

Bidra gjerne med å henge opp våre parfymefrie plakater på din arbeidsplass, treningssenter, skole, helsestasjoner, legekontor, sykehus. Plakatene finner du her>>

Forebygging viktig

For å forebygge allergi er det viktig å velge både vask- og hygieneprodukter uten parfyme, unødvendige konserveringsmidler eller farge. Disse innholdsstoffene kan irritere sensitiv hud og øke faren for kontaktallergi. Spesielt viktig er dette for utsatte grupper, som for eksempel små barn, personer med nedsatt immunforsvar og personer som allerede har allergier. Det finnes mange parfymefrie produkter på markedet i dag. 

Merkeordning for helsevennlige produkter

Astma- og allergiforbundene i Norge, Sverige og Danmark samarbeider om en felles produktmerkeordning for å gjøre det lettere for flere å velge produkter som minimerer risikoen for allergi. Produktene som anbefales med Asthma Allergy Nordic-logoen er parfymefrie og uten unødvendige tilsetningsstoffer, og gir en helsevennligere hverdag for alle.

AANlogo

Les mer om Asthma Allergy Nordic >>

Følg Facebooksiden vår for å delta i daglige konkurranser der du kan vinne produkter med Asthma Allergy Nordic-merket. 

Og du, husk at parfyme finnes i mange flere produkter enn bare parfymeflasken din. Ved å erstatte med parfymefrie alternativer er du med å redusere risikoen for allergi:

Parfymefri

Her ser du en oversikt over ulike kategorier av produkter som er anbefalt av NAAF: