Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollenvarselet

Alt helsepersonell bør være parfymefritt!

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Stadig flere rammes av parfyme- og duftintoleranse. Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) mener at alt helsepersonell bør være parfymefritt, fordi de ofte omgås syke mennesker som kan oppleve forverring av sykdom og symptomer ved eksponering for irritanter som parfyme.

Overfølsomhet mot parfyme er et stadig økende problem. Typiske reaksjoner er kvalme, svimmelhet, pusteproblemer, rennende øyne, nysing og hodeverk. De med astma kan også oppleve at astmasymptomene forverres.

NAAF gjennomførte høsten 2021 en spørreundersøkelse rettet mot parfymebruk og reaksjoner på dette. Blant de viktigste funnene var at 4 av 10 har opplevd å bli plaget av andres parfymebruk eller bruk av parfymerte produkter. Nesten 6 av 10 i gruppen som har fått plager på grunn av andres parfymebruk har også opplevd å bli så plaget at de har valgt å forlate eller unngå visse steder eller situasjoner i det offentlige rom. Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov, og det ble i perioden 22.-27. september gjennomført til sammen 1001 CAWI-intervjuer med personer i alderen 18+ år. Funnene i undersøkelsen understøttes av andre internasjonale undersøkelser publisert i fagfellevurderte tidsskrifter.

Derfor oppfordrer NAAF til at du tar hensyn og reduserer bruken av parfyme. Dette gjelder ikke minst på sykehus og i hjemmesykepleien, der helsepersonell ofte møter personer som er syke og har nedsatt immunforsvar. De kan oppleve forverring av både sykdom og symptomer når de eksponeres for duftende irritanter.

– At helsepersonell avstår fra bruk av parfymerte kroppspleieprodukter i tjenesten burde være en selvfølge, fastslår Anna Bistrup, helsefaglig rådgiver i NAAF.

Last ned parfymefritt helsepersonell-plakater her >>

Mange er fortsatt ikke klar over at parfyme kan skape problemer for både dem selv og andre. 

Parfyme og dufter inneholder en rekke ulike kjemikalier som kan trigge allergi, overfølsomhet og øke sykdomssymptomer. Mange mennesker med luftveislidelser og allergi får problemer med pusten, hudirritasjoner og reksjoner i øyne av parfyme og duft. Det gjelder også når den er naturlig fremstilt, eksempelvis fra lavendel og aloe vera.

Du kan lese mer om parfyme- og duftoverfølsomhet her >>

Følger ikke reglementet

De fleste helseforetak og omsorgstjenester har eget uniformsreglement som sier at personalet bør unngå bruk av parfymerte produkter i tjenesten, men mange pasienter opplever at regelverket ikke etterleves eller håndheves.

– Når så mange pasienter opplever at de blir sykere av parfymeduft, er det underlig at helse- og omsorgstjenesten ikke synes å ha en mer bevisst holdning til ansattes parfymebruk og har regulert dette strengere, mener Bistrup.

Hun legger til at røyklukt i uniformsklær også kan utgjøre et problem, men at holdningen her synes å være alt annen enn hva som er tilfelle med parfymebruk. Totalforbud mot røyking i tjenesten er innført og håndheves svært strengt ved mange av helseforetakene.

– Dette handler dessuten ikke om at man skal gå rundt å lukte vondt, men om å ta hensyn til en gruppe pasienter som faktisk blir sykere av luktende irritanter. Det finnes mange gode egenpleieprodukter uten tilsatt parfymelukt. NAAF anbefaler flere i vår produktmerkeordning Asthma Allergy Nordic, sier Bistrup. 

Se alle produkter anbefalt av Asthma Allergy Nordic her >>

Parfyme er mer enn bare parfyme

Vi utsettes for parfyme i mange sammenhenger helt fra vi er små, og mange er kanskje ikke klar over hvor ofte de faktisk er i kontakt med parfyme i løpet av dagen. 

Parfyme kan finnes i mange hverdagsprodukter, blant annet deodoranter, etterbarberingsvann, hårprodukter, hudpleieprodukter, parfyme og vaskemidler.

Heldigvis finnes det nå mange parfymefrie produkter på markedet, og NAAF har mange anbefalte produkter i produktmerkeordningen Asthma Allergy Nordic. 

Her kan du lese mer om produkter NAAF anbefaler >>

Tusen takk for at du som helsepersonell tar hensyn og unngår å bruke parfymerte produkter!

Interessert i NAAFs diagnoseområder? Hold deg oppdatert på nyheter, arrangementer og tilbud ved å melde deg på vårt nyhetsbrev