Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Les her om hva koronaviruset betyr for deg med astma eller kols >>

Aksjon burot

No image
Norges Astma- og Allergiforbund Region Østafjells arrangerer hvert år en burotaksjon. Formålet er å luke bort buroten, slik at den ikke skaper problemer i juli og august for dem som er allergiske. Alle skoler, klasser, SFO, barnehager, idrettslag, fotballag og speidergrupper inviteres til å være med!

Alle skoler og barnehager i Telemark, Vestfold og Buskerud får mail fra Region Østafjells i januar, og alle får brev i mai om å sette av tid til burotluking i juni, for å unngå burotpollenallergi i juli og august.

Alle skoler, klasser, SFO, barnehager, idrettslag, fotballag og speidergrupper i Vestfold, Telemark og Buskerud som gir oss beskjed innen 30. august om at de har luket, blir med i trekningen av premier på kr 4000, kr 2000, og tre premier á kr 1000. Vi trekker vinnere ca. 1. september hvert år.

Send bilde og mail til region.ostafjells@naaf.no

Alle andre skoler SFO, idrettslag og andre i resten av landet må også veldig gjerne delta i kampanjen og plukke burot. Da vanker det både heder og ære, og et utemiljø fritt for burotpollen som premie!

Dette er et kjempeflott folkehelsetiltak!

Burot er svært plagsom

Burot blomstrer generelt fra 15. juli–30. august. I det tidsrommet avgir den pollen og frø. En plante kan bli 1,7 m høy og har 50.000–700.000 frø til nye planter. 

Burot er et problemugras som vokser over alt i lavlandet i Sør- og Midt-Norge. Pollenet fra burot plager like mye som bjørkepollen og skaper store problemer for allergikere. De kan få kløende, rennende øyne og nese, nysing, bli tung i hodet og få influensaliknende symptomer. Noen får astma, noen blir sykemeldte og borte fra jobb og skole. Mange kan ikke delta i idrett eller sykle til jobb og skole i pollensprednings-perioden 15. juli til 1. september. 

Fordelen med burot er at pollenet bare spres ca. 100-200 m med vinden. Det betyr at det nytter å luke/slå. (Bjørkepollen spres mange mil og lar seg derfor ikke utrydde.) 

Utrydding av burot virker også forebyggende ved at man ikke blir eksponert for burotpollen og derved ikke utvikler allergien. Friske voksne kan utvikle allergi mot burot.

Se bilder og vinnere fra aksjonene nederst på siden!

Materiell

Region Østafjells har laget materiell som brukes i kampanjen. Du kan laste det ned her, klikk på hvert bilde for å laste ned materiellet!

Burotflyer til skoler og barnehager:

Alle barneskolene og barnehagene i Telemark, Vestfold og Buskerud skal få tilsendt brev, plakat og flyere. Der står det beskrevet hva som skal gjøres, og hvordan plantene ser ut. Skriv gjerne ut flere til utdeling.

Bilde av burothaugen og de flinke lukerne sendes på e-post til region.ostafjells@naaf.no

Vi oppfordrer alle til å kontakte pressen når dere luker eller slår.

Brosjyre til barnehager:

Brosjyren er ment som høytlesning for barna med pedagogisk forklaring om burotpollen og hva som skjer med kroppen hvis man får allergi. Til de voksne følger en forklaring om hvordan man utrydder burota i og rundt barnehagen.

Alle barnehager i Telemark, Vestfold og Buskerud får tilsendt brev, plakat og brosjyrer.

 

Burotplakat: 

Plakaten viser hvordan burota ser ut på lukestadiet i juni/begynnelsen av juli, og hvordan den ser ut som blomstrende plante fra 15. juli–30. august.

I det tidsrommet avgir den pollen og frø. En plante kan bli 1,7 m høy og har 50.000–700.000 frø til nye planter. Bladene er sølvgrå under.

Om aksjon burot

Aksjon Burot har i flere år vært et Folkehelseprosjekt i samarbeid med Bygdekvinnelaget, Bondelaget, Norske Kvinners Sanitetsforening, Idrettskretsene, Fylkeskommunen, Fylkesmannen, Statens Vegvesen og kommunene i Telemark, Vestfold og Buskerud.

Kommunene og Statens Vegvesen er oppfordret til å slå sykkelstier og veier, samt rundt alle kommunale bygg. Barnehagene og skolene er oppfordret til å luke, og våre mange samarbeidspartnere er oppfordret til å luke og slå. 

Når alle gjør sitt, kan burotallergikerne se sommeren lyst i møte takket være alles gode innsats!

Har du spørsmål om aksjonen? Kontakt:

Ellen Sørby, regionssekretær Revetal, tlf: 33 06 39 50 / 481 91 462
Mona Larsen, regionssekretær Drammen, tlf: 32 83 69 10 / 481 51 294

No image

Aksjon burot 2016

Aksjon burot 2016 er over for i år. 60 skoler og barnehager og en speidergruppe har luket burot i Buskerud, Telemark og Vestfold.

No image

Aksjon burot 2015

Aksjon burot 2015 er over for i år. 65 skoler og barnehager i Telemark, Vestfold og Buskerud har deltatt.

No image

Aksjon burot 2014

Aksjon burot er over for i år. 1. premie kr 5000 går til Galleberg skole, 2. trinn, Sande i Vestfold.