Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Dårligere karakterer i pollensesongen

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
En undersøkelse fra Storbritannia viser at elever med pollenallergi presterer dårligere ved eksamen i pollensesongen og kan risikere å gå ned en hel karakter.

Pollensesongen er lang og intens, og ulykkeligvis ligger eksamensperioden for landets skoler, høgskoler og universiteter midt i bjørkepollensesongen. Undersøkelsen fra Storbritannia viser at den påvirker eksamensresultatet for dem som er allergiske.

>> Les mer om undersøkelsen her.

Utvidet eksamenstid kan hjelpe

Pollenallergi rammer rundt 1 millioner mennesker i Norge. I tillegg til de vanlige pollensymptomene som at nesen renner, den klør, tetner til og man nyser, øynene renner, klør, blir røde og hovner opp, opplever mange at de blir uopplagte, ukonsentrerte og får redusert allmenntilstand - spesielt når spredningen er på sitt verste. Det er dette som er hovedproblemet i forhold til å avlegge eksamen.

Det er en utbredt oppfatning at trøtthetsproblemet ved pollenallergi ikke eksisterer lenger, fordi det har kommet nye generasjoner av medisiner. Men det er ikke tilfelle. Det er riktig at de nyere allergitablettene (antihistaminer) normalt ikke gjør at man blir trøtt, men de som er allergiske blir trøtte likevel, og det skyldes rett og slett allergi.

Utvidet eksamenstid vil nødvendigvis ikke løse alle problemer, men det kan redusere litt av presset ved å skulle avlegge eksamen i en periode preget av belastende plager.

De fleste utdanningsinstitusjoner har ordninger som gir studenter rett til utvidet eksamenstid dersom de av medisinske eller andre årsaker har behov for særlig tilrettelegging i forbindelse med eksamen. Pollenallergi vil i slike sammenhenger anses som en akutt plage/sykdom, ettersom plagene kan variere fra dag til dag. Det skal derfor ikke søkes om tilrettelagt eksamen etter ordinære regler og frister.

Studenter som har behov for forlenget eksamenstid på grunn av allergi kan derfor søke om dette på grunnlag av akutt sykdom og må dokumentere behovet med legeattest. Skolene har noe forskjellig regelverk men de fleste krever at legeattesten er datert tidligst 5 dager før eksamensdato.

Husk å bestille time tidlig hos legen din, så ikke de er fullbooket når du trenger attest 5 dager før eksamensdato.

Bruk gjerne denne malen når du skal søke om utvidet eksamen på grunn av pollenallergi.