Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Astma og kulde - her er våre beste tips >>

Pollenvarslingen for Norge

No image
Varsler 6 pollentyper daglig
Dato publisert: Sist oppdatert:
Norges Astma- og Allergiforbund leverer den daglige pollenvarslingen for Norge. NAAF har etablert 12 pollenfeller rundt om i landet og varsler seks pollentyper daglig - fra februar måned til midten av august.

Tjenesten ble etablert i 1975 og senere utvidet til en landsdekkende varslingtjeneste: Pollenvarsel >>

NAAF har i dag to heltidsansatte pollenanalytikere i Trondheim som sørger for at varslingen til en hver tid er oppdatert og tilgjengelig for publikum gjennom NAAFs nettsider.

Pollenvarslingen finansieres ved midler fra Norges Astma- og Allergiforbund og tilskudd fra Helsedirektoratet. Varslingen distribueres daglig til rikspresse, media og andre aktører som abonnerer på tjenesten.

Få polleninfo rett til din smarttelefon >>

Se våre filmer om pollenallergi >>

Fakta om pollenvarslingen fra Norges Astma- og Allergiforbund:

    • NAAF har pollenfeller ved målestasjoner i følgende områder: Kirkenes, Tromsø, Bodø, Trondheim, Ørsta, Førde, Bergen, Geilo, Hå, Kristiansand, Lillehammer og Oslo.
    • Innsendte prøver fra målestasjonene analyseres, og basert på analyser av prøvene, erfaringsbakgrunn fra tidligere sesonger og de ferskeste værprognosene, utarbeides regionale pollenvarsler for det kommende døgnet.
    • Pollenvarslingen utarbeides daglig for pollentypene: or, hassel, Salix (pollen fra pil, selje og vier), bjørk, gress og burot. Tjenesten starter vanligvis i midten av februar og avsluttes ca. 25. august.
    • Pollenvarslingen distribueres til rikspresse- og media og er tilgjengelig på NAAFs hjemmesider, eller www.pollenvarsel.no
Se pollenrekorder her>>
Kontaktpersoner: 

NAAFs senior pollenanalytiker:
Hallvard Ramfjord, Trondheim,
tlf. 73 59 60 76
hallvard.ramfjord@ntnu.no

NAAFs pollenanalytiker:
Trond Einar Brobakk, Trondheim
tlf. 73 59 60 54