Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Astma og kulde - her er våre beste tips >>

Undersøkelse og behandling av pollenallergi

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Det viktigste i all allergibehandling er, så langt det er mulig, å unngå det du ikke tåler. I tillegg kommer det stadig nye og bedre medisiner, uten sjenerende bivirkninger, som hjelper mot allergi.

Det er viktig å være klar over at allergiske plager kan bli vesentlig forsterket av irritanter som tobakksrøyk, eksos, støv, parfyme, vind, temperaturvekslinger, infeksjoner og emosjonelle og hormonelle faktorer. For å unngå at allergien også gir lungesymptomer er det viktig å holde nesen åpen.

 

Allergitest

Hos lege med kunnskaper om allergi kan du bli prikktestet for å se om du reagerer på pollen, husstøvmidd, muggsopp, partikler fra dyr og så videre. En liten dråpe som inneholder et teststoff, for eksempel en pollenoppløsning, legges på huden. Gjennom denne dråpen stikkes det et lite hull i huden. En blek, kløende vable markerer mulig allergi. En slik reaksjon viser at du vil kunne reagere allergisk overfor den testede allergentypen. Det er viktig å ikke bruke allergitabletter de siste syv dager før testen skal tas. 

Du kan lese mer om prikktest her >>

Mange stoffer er umulig å teste med hensyn til allergi. Ved spesielle problemstillinger, for eksempel matvareallergi, kan det være nødvendig å ta blodprøve. Dette er imidlertid sjelden nødvendig for å påvise pollenallergi. I noen tilfeller kan en allergitest være falsk negativ og ikke påvise allergi, selv om du faktisk har det. En positiv allergitest sier derimot nokså sikkert at du er allergisk.  

Følg med på Pollenvarselet

Dagens pollenvarsel gir de neste par dagers forventede pollenmengde og kan si noe om hvor sterke plager du kan forvente. Pollentallet angir antall pollenkorn per kubikkmeter luft. Grenseverdiene er veiledende og skal forstås slik at når det er lite pollen, vil de færreste allergikere få symptomer, mens mange vil påvirkes når det er mye pollen.

Det er imidlertid store individuelle forskjeller på hvilke pollenkonsentrasjoner ulike allergikere reagerer på. Generelt er en bestemt pollenmengde normalt mer plagsom i slutten av sesongen enn i begynnelsen. Når du følger med på pollentallene, og samtidig ser hvor sterkt du er plaget, kan du overvåke din egen sykdom og ta forholdsregler for å dempe plagene.

Du finner pollenvarselet her >>     

Allergimedisiner

Det er viktig å vite at allergimedisiner virker forebyggende. De må derfor brukes regelmessig hver dag gjennom hele sesongen, selv om symptomene blir borte enkelte dager med lav pollenspredning. Allergimedisin helbreder deg ikke, men reduserer plagene dine. Målet med behandlingen er at du skal ha det best mulig, med minst mulig bruk av medisiner.

Behandling kan skje ved hjelp av nesespray, øyedråper, allergitabletter, inhalasjonsmedisiner eller sprøyter. Legen din vil hjelpe deg med å finne de medisinene som passer best for deg. Her gir vi deg en oversikt over noen av de forskjellige typene medikamenter og behandlingsprinsipper som finnes:

Antihistaminer 

I forbindelse med den allergiske reaksjonen frigjøres histamin fra ulike celler i slimhinnene i nese, svelg og øyne. Histaminet er hovedansvarlig for den akutte allergiske reaksjonen. Antihistaminer søker å blokkere histamineffekten, og motvirker på den måten effektivt rennende nese, kløe og nysing, samt plager i øyne og svelg. Mange opplever imidlertid at de har liten effekt på nesetetthet.  

Antihistaminer kan inndeles i 3 grupper: første-, andre- og tredjegenerasjonsantihistaminer. Det finnes fortsatt en del eldre antihistaminer på markedet – de såkalte førstegenerasjonsantihistaminene. Men på grunn av bivirkninger som tretthet anbefales ikke disse i behandlingen av pollenallergi, og de er stort sett erstattet av nyere varianter; andre- og tredjegenerasjonsantihistaminer. De nyere antihistaminene virker stort sett på samme måte, og har ikke de samme bivirkningene.       

Det gir best effekt om du starter behandlingen med antihistaminer noen dager før pollensesongen starter. Dersom antihistamintablettene ikke gir ønsket virkning, har studier vist at det kan være bedre å bytte merke enn å gå opp i doser.

Nesespray/pulver med kortikosteroider 

Dette er de mest effektive medisinene mot allergi i nesen. De demper effektivt både kløe, nysing, renning og tetthet, og i tillegg virker disse medisinene på allergiske øyesymptomer. Det finnes også nesespray som inneholder både antihistamin og kortikosteroid. Så godt som alle disse preparatene krever resept.

Du oppnår best effekt hvis du begynner å bruke medikamentet én til to uker før pollenspredningen starter, og hvis det brukes regelmessig hver dag gjennom hele sesongen. De vanligste bivirkningene er lettblødende områder og skorpedannelse i fremre del av nesen. 

Kortikosteroider som sprøyter eller tabletter

Generelt anbefales ikke behandling med kortisonsprøyter eller kortisontabletter mot pollenallergi. Dette skyldes risiko for bivirkninger, spesielt i binyrebarken.      

Undersøkelser viser at de aller fleste vil ha tilfredsstillende effekt av vanlige allergimedisiner, dersom de brukes riktig. I de tilfellene der slike medisiner likevel ikke er nok, anbefales det at pasientene blir vurdert med tanke på allergivaksinasjon heller enn å bruke kortison i form av sprøyter eller tabletter. Derfor bør kortisonbehandling bare brukes i situasjoner der en ikke kommer i mål med annen behandling, og der det er behov for rask behandling av alvorlige symptomer. Hvis behandling med kortikosteroider er nødvendig, bør en gi tabletter og ikke sprøyter.

Nesespray med natriumkromoglykat 

Virkningsmekanismen for dette er ikke klarlagt. Én effekt er imidlertid at det hemmer aktiviteten til en del betennelsesceller. Denne medikamenttypen virker dårligere enn nesespray med kortikosteroider ved høye pollentall. For de som kun har lettere symptomer, kan natriumkromoglykater være et alternativ. Effekt forutsetter at du starter noen dager før forventet pollensesong, og at medisinene brukes hver dag gjennom hele sesongen.

Betennelsesdempende øyedråper

Disse virker ved å hemme aktiviteten til en rekke betennelsesceller og reduserer på den måten intensiteten av allergireaksjoner. Effekten inntrer vanligvis raskt, og vedvarer i flere timer. Bruker du øyedråper regelmessig gjennom hele pollensesongen, vil det kunne lindre allergiske øyeplager.

Allergi i øynene er først og fremst kjennetegnet ved kløe og at øynene renner mye. Øynene er røde, og øyelokkene kan være hovne og irriterte. Du bør kontakte lege for å få vurdert tilstanden og for å få riktig behandling, dersom du er i tvil om det er allergi eller annen øyelidelse som er grunnen til plagene.

Leukotrienantagonister

Dette er allergidempende tabletter som ved behov kan forsøkes som et supplement til andre allergimedisiner. Fås kun på resept.    

Allergivaksinasjon 

Allergivaksinering er et behandlingsalternativ ved langvarig og alvorlig allergi, der du ikke har tilfredsstillende nytte av vanlig medikamentell behandling. Behandlingen kalles også hyposensibilisering eller spesifikk immunterapi. Før behandlingsstart må du gjennom grundige undersøkelser, allergitest og lungefunksjonsvurdering hos spesialist. De fleste pasienter opplever bedring av allergivaksinasjon, men ingen kan garantere for sluttresultatet ved oppstart av behandlingen.

Allergivaksinasjon går ut på å endre kroppens immunologiske reaksjonsmønster, slik at du utvikler toleranse mot allergenene. Dette oppnås ved at små doser med ekstrakter av det allergenet du reagerer på sprøytes inn under huden, eller tas som tabletter. Dosene skal i utgangspunktet være så lave at de ikke utløser allergireaksjon.    

Ved allergivaksinasjon med sprøyter har man en oppdoseringsperiode på syv til åtte uker, der pasienten får ukentlige injeksjoner med økende allergendoser opp til den høyeste dosen som tåles. Denne vedlikeholdsdosen gis så hver åttende uke i tre til fem år. 

Ved allergivaksinasjon med tabletter tar du en smeltetablett daglig i tre år. I Norge er det behandling for midd, gress og bjørk (trepollen) som er godkjent. Vaksinen er godkjent på blå resept, og behandlingen kan startes hos enten fastlege eller legespesialist med erfaring i behandling av allergiske sykdommer.

Som hovedregel skal behandlingen forbeholdes allergikere med kraftige plager, da behandlingsformen er ressurskrevende og ikke uten fare for bivirkninger i form av blant annet pustebesvær og allergisjokk. 

Det er mest vanlig å vaksinere mot de ulike pollensortene og midd, men i utvalgte tilfeller gjøres det også for allergi mot dyr, som for eksempel hund og katt. Vaksinering mot bi- og vepseallergi utføres kun ved sykehus.    

Les mer om allergivaksinasjon >>

Reseptfrie medisiner

En del medisiner mot pollenallergi kan kjøpes uten resept på apotek. Dette gjelder de minste pakkene av antihistamintabletter, nese- og øyedråper, samt nesespray. Be om hjelp på apoteket slik at du får medisin som passer for deg. Det er viktig å følge de instruksjonene som gis i bruksanvisningen, slik at du unngår feilbruk. Pass spesielt på doseringsanvisning, og kontakt lege eller apotek dersom du lurer på noe. 

De som føler seg sikre på at de er allergiske og ikke bare forkjølet, for eksempel ved å kjenne igjen symptomene fra mai måned årene før, kan prøve reseptfrie allergimedisiner i en kort periode for å vurdere virkningen. Dermed kan du løse det akutte problemet, samtidig som du bestiller time hos legen. Det er ikke meningen at du skal oppsøke apotek hver tiende dag for å kjøpe ny reseptfri pakning. Du bør alltid vite hva du behandler deg for, selv om medisinene er reseptfrie.

Se også: Fem tegn på pollenallergi >>

Hvis allergien er kraftigere, og innebefatter mer enn bare pollenallergi, bør du selvsagt få utredet allergien skikkelig med rådgivning og oppfølging fra lege.  

Medisiner på blå resept

For å få allergimedisiner på blå resept, skal allergien være diagnostisert ved objektive allergitester eller ved hjelp av sykdomshistorie og kliniske funn. Alle som har behov for allergimedisiner i mer enn tre måneder i året kan få alle typer allergitabletter på blå resept for symptomlindring ved allergisk rhinitt og urtikaria. 

Fra 2012 utgikk ordningen med foretrukket legemiddel for allergimedisin. Det er ikke lenger krav om at noen antihistaminer skal forsøkes først før en kan få ønsket medisin på blå resept.

Nesespray mot forkjølelse

Det er viktig at du er klar over at nesedråper eller nesespray mot forkjølelse ikke er allergimedisin. Dette er legemidler som har en slimhinneavsvellende effekt. De gir bedre åpning og luftgjennomstrømning i nesen, men skader slimhinnen ved langtidsbruk, og må derfor bare brukes i ti dager. Deretter kan det være fornuftig å gå over til saltvannsoppløsing. Ved vedvarende behov for avsvellende nesedråper bør du oppsøke lege for nærmere utredning. Ved tett nese kan legen anbefale avsvellende nesedråper for å åpne nesen før du tar kortikosteroidholdig nesespray.

Pollenallergi og graviditet/amming

Dersom du har så store allergiplager at behandling er nødvendig, kan både antihistaminer og lokale steroider brukes. Lokalbehandling med nesespray eller øyedråper kan trygt brukes som førstevalg både til gravide og ammende. Ved svangerskap har det tidligere vært tradisjon for å velge en eldre type antihistamin (førstegenerasjonsantihistamin). Det er imidlertid lite vitenskapelig belegg for å mene at disse er mer fordelaktige under svangerskap enn de nyere antihistaminene, og andre- og tredjegenerasjonsantihistaminer er nå anbefalt som førstevalg dersom du trenger slik behandling.

Snakk med din behandlende lege hvis du har spørsmål knyttet til svangerskap/amming og allergiplager eller allergimedisiner. 

Du finner mer detaljert informasjon her: Trygge medisiner til gravide og ammende med pollenallergi (RELIS) >>

 

Komplementær eller alternativ behandling

Noen velger å prøve komplementær behandling, for eksempel akupunktur eller homøopati, for sine allergiplager, enten som eneste behandling eller som tillegg til tradisjonell medisinsk behandling. Det kan imidlertid være vanskelig å vitenskapelig dokumentere resultater av komplementær eller alternativ behandling på samme måte som ved tradisjonell medisinsk behandling.    

Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) kjenner ikke til noen godt dokumentert effekt av komplementær behandling for allergiplager, og kan derfor ikke gå god for at behandlingen er effektiv. Det betyr likevel ikke at den enkelte ikke kan ha en opplevelse av effekt av slik behandling. Det er viktig at legen din informeres hvis du velger utprøving av komplementær behandling. Du bør ikke slutte med de medisiner som er forskrevet av legen selv om du søker alternativ behandling.  

Mer informasjon om komplementær og alternativ behandling finner du her >>

Har du spørsmål om pollenallergi? Ta gjerne kontakt med vår gratis rådgivningstjenesteDu kan også melde deg på vårt nyhetsbrev for å motta gode tilbud, nyheter, tips og råd fra NAAF på e-post.