Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Astma og kulde - her er våre beste tips >>

Hva er astma?

Astma er en kronisk betennelses- eller irritasjonstilstand i luftveiene. Astma kan føre til gjentatte episoder med hoste, tetthet i brystet, tung pust eller surkling, særlig om natten eller tidlig morgen. Mellom episoder med forverring kan pusten være normal.

Råd og tips

Forekomsten av astma har i flere tiår vært økende i Norge, men ser nå ut til å flate ut. Hvorfor så mange får astma er noe usikkert, men at det henger sammen med miljø og livsstil synes åpenbart. I tillegg til faktaartikler, har NAAF mange tiltak og prosjekter som tar for seg ulike sider ved astma.

Fakta om astma

Astma er en kronisk betennelses- eller irritasjonstilstand i luftveiene. Astma kan føre til gjentatte episoder med hoste, tetthet i brystet, tung pust eller surkling, særlig om natten eller tidlig morgen. Mellom episoder med forverring kan pusten være normal.

Astma kan forverres i pollensesongen, og ubehandlet pollenallergi øker sjansene for å pådra seg astma.

Har du hatt astma som barn, øker det sjansen betraktelig for kols i voksen alder, særlig om du i tillegg røyker.