Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Sosial møteplass for personer med kols

Hva er astma?

Astma er en kronisk betennelses- eller irritasjonstilstand i luftveiene. Astma kan føre til gjentatte episoder med hoste, tetthet i brystet, tung pust eller surkling, særlig om natten eller tidlig morgen. Mellom episoder med forverring kan pusten være normal.

Råd og tips

Forekomsten av astma har i flere tiår vært økende i Norge, men ser nå ut til å flate ut. Hvorfor så mange får astma er noe usikkert, men at det henger sammen med miljø og livsstil synes åpenbart. I tillegg til faktaark, har NAAF mange tiltak, prosjekter og nettområder som tar for seg ulike sider ved astma.

Fakta om astma

Forekomsten av astma i befolkningen er høy. Opp mot 20 prosent av barna i Norge har, eller har hatt, astma innen fylte 16 år.

Til sammenligning har rundt 8 prosent av den voksne befolkningen i Norge astma.

Astma kan forverres i pollensesongen. Ubehandlet pollenallergi øker sjansene for å pådra seg astma.

Har du hatt astma som barn, øker det sjansen betraktelig for kols i voksen alder, særlig om du i tillegg røyker.