Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Astma og kulde

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Kaldt vær byr på ekstra utfordringer for folk med astma og luftveisplager. Med gode forebyggende tiltak, riktig medisinering og beskyttelse mot kulde kan astmatikere likevel ferdes ute i vinterkulda.

Kulda alene er ofte ikke det største problemet. Partikkelforurensingen som følge av kaldt vær, særlig i byer og tettsteder, vil ofte forverre astma. Hyppige forkjølelser i vinterhalvåret vil også bidra til å øke plagene. Astma er en sykdom med mange presentasjonsformer, men de fleste vil føle ubehag i kaldt vær. Det er viktig å være forsiktig med hard trening i svært kaldt vær (<10 °C).

Les mer fakta om astma>>

Hva skjer med astma i kulde?

Årsaken til at mange med astma blir verre når de puster inn kald luft, skyldes overfølsomme luftveier og ikke kuldeallergi. Den kalde luften fører indirekte til uttørring av luftveiene og dermed forsnevring.

I svært kaldt vær blir det dessuten vanskeligere å puste gjennom nesen. Hos personer med astma fører pusting gjennom munnen til enda mer innsnevring i luftveiene fordi luften ikke rekker å bli varm før den når luftveiene.

Nesen har en svært viktig rolle i å beskytte luftveiene mot ubehandlet luft og det har vist seg at størrelsen på nesen innvirker på evnen til å puste gjennom nesen. Inuitter lever i svært kaldt klima (på Grønland), og studier har vist at de har høyere nesehuler enn mange andre folkegrupper!

Astma, kulde og trening

Det er viktig å være oppmerksom på at trening i sterk kulde kan føre til forverring av astma dersom man ikke beskytter seg godt nok. Såkalt anstrengelsesutløst astma kan indirekte være forårsaket av hard trening i kaldt vær fordi det blir for stor direkte tilførsel av kjølig luft i luftveiene. Anstrengelsesutløst astma oppstår gjerne ved hard trening eller konkurranse i mer enn 15 kuldegrader.

Også normale luftveier kan i noen grad reagere på anstrengelse i kulde, både hos dyr og mennesker. Vevsprøver fra luftveiene hos sledehunder som har vært med i hundeløp i Alaska viste ulike grader av betennelsesreaksjoner – akkurat som hos våre langrennsutøvere når de konkurrerer i kaldt vær.

Det er likevel viktig å huske på at fysisk aktivitet bedrer kondisjonen og evnen til å mestre astma. Personer med astma kan delta i regelmessig fysisk aktivitet, også i kaldt vær, forutsatt god beskyttelse mot kulda foran nese og munn og med en individuell tilpasset astmamedisinering. Generelt bør ikke de med astma drive kondisjonstrening ved temperaturer under -10 grader.

Men astmasykdommen er svært individuell med svingninger i sykdomsforløpet og enkelte vil merke problemer med pusten allerede ved få kuldegrader. Det er viktig å ha kjennskap til egen sykdom og at man tar hensyn til egne reaksjoner.

Kuldeastma ikke det samme som kuldeallergi

Kuldeallergi er elveblest som oppstår ved eksponering, særlig for kaldt vann.  Elveblest som følge av kulde eller kaldt vann kan føre til alvorlige reksjoner som opphovning på store deler av kroppen. Kuldeallergi kan være en årsak til allergisk sjokk. Kuldeallergi utløses oftest ved bading i svært kaldt vann.

Astma, kulde og partikkelforurensing

I byer og tettsteder vil kalde dager med lite vind og stor trafikkmengde gi økte konsentrasjoner av gasser og partikler i luften. Nitrogendioksid, NO2 fra dieselmotorer bidra til økt luftforurensing.

Hos sårbare grupper kan innånding av nitrogendioksid (NO2) bl.a. gi økt hoste, bronkitt og mindre motstand mot infeksjoner. Astmatikere reagerer med nedsatt lungefunksjon selv etter kort tids eksponering.

Svevestøv kan både utløse og forverre sykdom hos mennesker med kroniske luftveislidelser. Svevestøv kan også være bærere av allergener som kan utløse allergier.

Beskyttelse og forebygging - astma og kulde

Jonas varmemaske fra Norges Astma- og Allergiforbund gir god beskyttelse mot kald og tørr luft og er egnet for de som opplever at de blir verre i kaldt vær.

Jonasmasken gir dessuten god beskyttelse ved trening i kaldt vær. Lue, hals eller skjerf med et gitter sørger for at luften blir varmet opp før den dras ned i lungene. Dermed reduseres problemene ved astma, og for andre som synes det er vanskelig å puste gjennom nesa i kulde.

Har du spørmsål om astma og kulde? Snakk med vår helsefaglige rådgiver som gjerne hjelper deg >>