Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Spirometri – sjekk lungekapasiteten

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Spirometri brukes for å undersøke lungekapasiteten, og er særlig nyttig for pasienter med astma eller kols. Pasienten puster gjennom en slange med et munnstykke, og så registreres det hvor mye luft som blåses ut og i hvilken hastighet.

Spirometri er en av de mest effektive metodene for å undersøke lungefunksjonen, og brukes mye for blant annet astma- og kols-pasienter som ofte har trange luftveier.

– Når vi gjennomfører en spirometri-test blåser pasienten inn i slangen tre ganger, slik at vi får reproduserbare resultater. Pasienten starter med å puste helt normalt inn og ut, deretter skal de puste inn alt de kan slik at lungene fylles helt opp, og til slutt puster de ut alt de kan og tømmer lungene helt, forklarer sykepleier Mia Østerhaug ved Poliklinikk for lungesykdommer og allergi, Lungemedisinsk avdeling på Oslo Universitetssykehus.

Nyttig undersøkelse

Denne dagen er det Brit-Kari Rønningen som skal få utført testen. Etter en bilulykke i 2011 fikk hun påvist lungekreft i den ene lungen. I 2015 ble det oppdaget kreft i den andre lungen også.

– Siden sykdommen ble oppdaget svært tidlig begge gangene ble jeg kun operert og slapp stråling og cellegift. Etter den første operasjonen gikk jeg til regelmessige kontroller her, og det var derfor kreften ble oppdaget så tidlig den andre gangen også, forteller hun.

Spirometri er en enkel og svært nyttig undersøkelse ved de fleste lungesykdommer. 

– De fleste pasienter som er henvist til lungespesialist utfører denne testen. Legen får her et godt mål på hvordan luftveiene fungerer. Ved astma blir bronkiene trangere, og det gir med én gang utslag på spirometri. Andre sykdommer kan påvirke lungenes elastisitet, og dette vil man også kunne se ved spirometri. Det er svært nyttig å følge sykdommen med gjentatte spirometriundersøkelser, da man får godt innblikk i hvor god effekt behandlingen gir, sier overlege og seksjonsleder for Poliklinikk for lungesykdommer og allergi, Fredrik Borchsenius.

Blåser riktig

Mia Østerhaug ber Brit-Kari Rønningen om å passe på at leppene omslutter munnstykket godt, for å unngå luftlekkasje mens testen pågår.

– Pust helt normalt, og så trekker du inn alt du kan. Kom igjen – litt til! Flott, og så puster du hardt ut, sier Østerhaug.

Hun følger med på dataskjermen foran se for å se om testen utføres korrekt.

– De tre forsøkene markeres med ulik farge i grafene på skjermen, og dermed kan jeg se om verdiene blir tilnærmet like, noe som indikerer at Rønningen blåser riktig. Det ser veldig fint ut her, sier hun.

Etter at alle de tre forsøkene er gjennomført, venter Rønningen i fem minutter. Så inhalerer hun medisinen Ventoline gjennom et pusteapparat. Ventoline har en umiddelbar effekt for obstruktive lunger.

– Nå venter vi i 15 minutter, og så gjennomfører vi tre nye spirometritester for å se om medisinen har hatt noen effekt på din lungekapasitet, sier Østerhaug.

Like verdier

Brit-Kari Rønningen har kjørt fra hjemstedet Sander ved Kongsvinger til Ullevål sykehus for å ta spirometri-testen.

– Dette har jeg gjort mange ganger før, så jeg vet at det ikke er noe å grue seg til. Jeg er så glad for at jeg får komme hit på kontroll, det gir meg en stor trygghet, sier hun.

Hun bruker ikke Ventoline til vanlig, kun når hun skal utføre anstrengende oppgaver.

– Da merker jeg at jeg lett blir andpusten, og at medisinen gjør en forskjell. Til vanlig merker jeg ikke noe til redusert lungekapasitet, sier hun.

Spirometri utføres på alle typer pasienter med lungelidelser, blant annet astma, kols, allergier og cystisk fibrose. Testen måler blant annet forsert vitalkapasitet (FVC), som er det største volumet pasienten klarer å puste ut når lungene er helt fylt med luft, og forsert ekspiratorisk volum første sekund (FEV1), som er den mengden luft som kommer ut det første sekundet pasienten blåser kraftig ut etter å ha fylt lungene helt.

Ett kvarter senere gjennomfører Mia Østerhaug tre nye spirometri-tester på Britt-Kari Rønningen.

– Verdiene er ganske like fra i stad, fastslår hun.

– Jeg merker ingen effekt av medisinen nå, fordi jeg har sittet helt rolig, sier Rønningen. Hun får med seg utskrifter av testene som hun skal ta med seg inn til legen.

– Det er godt å vite at her er jeg i de beste hender, og at det blir fulgt godt med på lungene. Det betyr enormt mye, sier hun.