Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Behandlingsreiser og søknadsfrister

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Har du kronisk lungesykdom og/eller atopisk eksem, kan du søke behandlingsreise til utlandet. Behandlingsreiser til utlandet er et supplement til behandling i Norge, men er ingen rettighet.

Barn

For barn og unge med eksem eller kronisk lungesykdom finnes behandlingsreiser til Valle Marina på Gran Canaria. Valle Marina eies og drives av Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF).

Behandlingsreisen består av gruppetrening på land og i basseng, individuell fysioterapi, soling og enkelte passive behandlingsformer, undervisning og helsefaglig oppfølging. Programmet vil variere avhengig av diagnose.

For mer info, søknadsskjema og frister, klikk her >>

Voksne

Det finnes per i dag ingen behandlingsreiser til utlandet for voksne med atopisk eksem, astma eller kols som dekkes av det offentlige.

For voksne dekker det offentlige per i dag kun behandlingsreiser etter søknad for pasienter med revmatiske lidelser, psoriasis eller senskader etter poliomyelitt.

Prioriteringer til behandlingsreiser

En søknad om plass ved Statens behandlingsreiser starter hos barnets behandlende lege. Fra legen går søknadene videre til spesialisthelsetjenesten i fylket, som i første omgang anbefaler søknadene.

En søknad med tydelig informasjon fra behandlende lege kan være avgjørende ved uttaket.

Diagnosen skal være kronisk og alvorlig, samtidig som pasienten skal ha "stor forventet nytte" av oppholdet. Søknaden bør være godt begrunnet fra legens side. 

Det er ikke nok å skrive at pasienten er syk og at et opphold anbefales, og heller ikke nok å være mest mulig syk. Det viktige er at sykdommen er i en fase der pasienten kan dra nytte av oppholdet.

Ved tildeling av plasser blir det videre tatt hensyn til geografisk fordeling, gruppens sammensetning og om søkerne har vært med på turer før. Blant ellers like søkere blir de som ikke har reist tidligere prioritert.