Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Eksem og trygderettigheter

No image
bag Dato publisert: Sist oppdatert:
Det er viktig å kjenne sine rettigheter, for å få hjelp og vite om økonomiske støtteordninger man kan ha rett på. Her handler det om eksem.

Diagnosen eksem utløser ingen hjelpetiltak og stønader da sykdommen kan være varierende i både utbredelse og alvorlighetsgrad.

Hvis det etter utredning i spesialisthelsetjenesten blir konstatert behov for fast forebyggende smøring og opptrapping av behandling ved oppluss etc. kan en for barn under 18 år søke om hjelpestønad etter folketrygdeloven § 6-4. Søknadsskjema finnes på www.nav.no eller på lokalt NAV-kontor.

Etter folketrygdloven § 5-22 kan det gis bidrag til dekning av utgifter til reseptfrie salver, kremer og oljer som benyttes i behandlingen av betydelige (utbredte) og kroniske hudlidelser med uttørring av huden. For å få innvilget dette må hudlege eller barnelege sende inn søknad til regionskontoret i Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Søknaden må inneholde en oversikt over aktuelle preparater.

En må betale en fastsatt egenandel pr. kalenderår og har mulighet for å få refundert 90% av det overskytende. Dette medfører at det alltid er nødvendig å samle på kvitteringer som så sendes HELFOs regionskontor for refusjon.

Spesialist kan også søke om blåresept på individuelt grunnlag for bruk av Protopic og Elidel, etter egne regler. Spør legen.

Etter folketrygdloven § 6-3 er det mulig for de aller mest behandlingskrevende og omfattende eksemtilstander, etter nærmere regler, å få innvilget grunnstønad ved ekstrautgifter på grunn av stor slitasje på klær og sengetøy.

Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor eller se www.nav.no for flere opplysninger. Kontakt Helseøkonomiforvaltningens (HELFOs) opplysningstelefon, 815 70 030 eller se www.helfo.no