Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Histaminutløst angioødem

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Det finnes flere forskjellige typer angioødem, hvorav histaminutløst angioødem er en av dem. Dette er en sjelden tilstand som skyldes aktivering av celler i hud og slimhinner. Angioødem oppstår ofte sammen med elveblest, og hos de aller fleste identifiseres det ingen sikker utløsende årsak.

Hva er histaminutløst angioødem?

Histaminutløst angioødem oppstår når celler frigir histamin eller andre vasoaktive stoffer og det oppstår en aktivering av celler i hud og slimhinner. Cellene skiller ut stoffer som stimulerer til hevelse, kløe og rødhet. Pasientene har som regel også elveblest, eventuelt bronkospasme og kan i verste fall utvikle livstruende anafylaksi. Tilstanden er sjelden, og det er uvisst hvor mange som har det.

Histaminutløst angioødem opptrer ofte spontant og kan bli kronisk. Det er ikke alltid mulig å finne den konkrete årsaken til sykdommen. Den kan i noen tilfeller oppstå på bakgrunn av en IgE- mediert allergisk reaksjon, men også morfin, røntgenkontrastmidler, smertestillende preparater og infeksjoner kan forårsake histaminutløst angioødem uten at de allergiske mekanismene er involvert. Fysiske stimuli som trykk, kulde, vibrasjoner kan også hos noen personer fremkalle angioødem. Mekanismen bak dette er ukjent.

Hvilke symptomer gir histaminutløst angioødem

Ved elveblest kommer reaksjonene i form av et kløende utslett som ligner det man får når man brenner seg på brennesle, mens ved angioødem sitter reaksjonene dypere i huden, slik at man opplever hevelse uten mye rødhet og kløe. Ved angioødem vil man kunne oppleve hevelser i dypereliggende vev rundt øyne, munn og slimhinner. I noen tilfeller kan det også oppstå rundt genitaliene, samt armer, ben, luftveiene og mageområdet kan være involvert. Det varierer hvor store disse hevelsene blir.

Plagene kan vare i alt fra noen timer til flere dager. Som regel oppstår histaminutløst angioødem som et engangstilfelle, men for noen kan det også bli kronisk. Tilstanden regnes som kronisk hvis man får flere anfall over en periode på seks uker.

Les historien om Karina som fikk livet forandret over natten på grunn av histaminutløst angioødem>>

Hvordan behandles histaminutløst angioødem?

Hvordan man behandler histaminutløst angioødem er avhengig av hva som er den utløsende faktoren. Ofte er første trinn i behandlingen å ta antihistamin-tabletter, nettopp fordi det kan ta alt i fra noen timer til dager å komme frem til diagnose og påfølgende behandling.

Angioødem er en potensielt livstruende tilstand og bør utredes og behandles systematisk. Både utredning, akutt og forebyggende behandling bør ivaretas ved sykehus.