Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollenvarselet

Kemilex - søkbar database over kjemiske stoffer i hudpleieprodukter

Dato publisert: Sist oppdatert:
Gjennom Kemilex har Astma-Allergi Danmark utviklet Nordens største database over kjemiske stoffer og helseeffekter.

Kemilex er et online-leksikon utviklet av Astma- og Allergiforbundets søsterorganisasjon i Danmark, Astma-Allergi. Kemilex skal hjelpe den enkelte forbruker til å unngå skadelig kjemi i hverdagen, og allergikere spesielt til å finne fram til hud- og hårpleieprodukter og rengjøringsmiddel uten bestemte innholdsstoffer.

Du kan søke i basen her!

Basen finnes også som app til mobilen din (obs, på dansk)

En håndsrekning i kampen mot kontaktallergi

Om lag 15 prosent av befolkningen har allergi overfor et eller flere kjemiske stoffer. Varedeklarasjoner på hud- og hårpleieprodukter og rengjøringsmiddel kan ofte være vanskelig å lese og tyde. Kemilex er ment å være et hjelpemiddel til å forstå disse varedeklarasjonene.

Ved hjelp av Kemilex kan du søke etter et stoff og samtidig få veiledning om stoffet og hvorvidt det er kjent som allergifremkallende eller ikke. Databasen gir også opplysninger om enkelte hormonforstyrrende stoffer.

Kemilex gir deg mulighet for å søke både etter innholdsstoff du gjerne vil at et produkt skal inneholde og stoffer du gjerne vil unngå. Databasen blir utviklet kontinuerlig og vil bli supplert med flere stoffer og produkter etter hvert. Det er gratis for alle å benytte Kemilex.

Norges Astma- og Allergiforbund gjør oppmerksom at det vil finnes mange allergivennlige pleieprodukter.
Flere av disse er også anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund. Disse kan du slå opp under NAAFs anbefalte produkter, eller se etter vår logo når du er ute og handler. Og gjennom KEMILEX kan du utvide din kunnskap om produktenes innholdsstoffer.


NAAF gjør for øvrig også oppmerksom på vilkårene fra Astma-Allergi Danmark nedenfor når det gjelder bruken av Kemilex.

Les mer om bruken av KEMILEX >

Vilkår for bruk av KEMILEX:

Kjemikalieområdet er blant annet regulert gjennom Loven om kjemiske stoffer og produkter samt kosmetikbekendtgørelsen i Danmark. I Norge blant annet gjennom Kosmetikkloven. Det er virksomheten, som importør, produsent eller forhandler av kjemiske stoffer eller produkter, som har ansvar for å kjenne de regler, som gjelder på området samt å anvende produkter i overensstemmelse med regler og forskrifter.

Astma-Allergi Danmark gjør imdlertid oppmerksom på nedenstående juridiske ansvarsfraskrivelse i bruken av KEMILEX:

«Astma-Allergi Danmark garanterer ikke og indestår i intet tilfælde for oplysningerne i lex'en, og Astma-Allergi Danmark fraskriver sig ethvert ansvar for skader forårsaget direkte eller indirekte af KEMILEX. Astma-Allergi Danmark hæfter derfor ikke for skader, herunder personskader, eller tab, det være sig initialskade, indirekte tab, forbundne skader eller tab samt følgeskade eller driftstab i forbindelse med adgang til, brug af eller tillid til indholdet i KEMILEX. Astma-Allergi Danmark skal derfor ikke betale eventuel erstatning for tab eller skade, pønalt begrundet erstatning eller anden erstatning på grund af adgang til, brug af eller tillid til indholdet i KEMILEX.»