Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollenvarselet

10 gode råd for et godt inneklima

Dato publisert: Sist oppdatert:

Et godt inneklima kan holde oss friskere, beskytte mot astma- allergisymptomer, irritert hud, høysnue og tett nese. Her er 10 gode råd fra inneklimakontoret i Norges Astma- og Allergiforbund.


1. Null røyk: Sigarettrøyk inneholder ca. 4000 kjemiske stoffer. 40 av disse kan gi kreft. Ingen skal ufrivillig utsettes for tobakksrøyk. Barn som blir eksponert for røyk hjemme, kan få luftveisbesvær.


2. Luft: Sørg for god utlufting og ventilasjon der du oppholder deg mest, ikke minst på soverommet.


3. Renhold: Riktig og grundig renhold er med på å gi et bedre inneklima i hjemmet ditt. Det bør du også ta hensyn til ved valg av rengjøringsmidler- og metoder. Unngå stor tilførsel av fuktighet som kan gi grobunn for bakterier.

Gode renholdsrutiner er viktig, spesielt på soverommet for å hindre middvekst.

Alle overflater som kommer i kontakt med inneluft må rengjøres, men med varierende hyppighet. Du får kjøpt mopper beregnet for både tørr og fuktig bruk som kan gi godt resultat når overflaten ikke er veldig skitten. Bruk av oljemopp har også vist gode resultater.


4. Rydd: Unngå uryddig innredning, åpne hyller med papirer, permer, bøker, materialer og lagervarer som samler støv.


5. Riktig støvsuger: En sentralstøvsuger virvler ikke opp støv under bruk da sentralenheten blåser luften filtrert ut av huset. Derfor er den en god løsning for astmatikere, allergikere og andre overfølsomme personer. Luften som støvsugeren trekker ut av rommet kan tilføres for eksempel via et vindu eller en ventil i ytterveggen, plassert på den siden av bygget med minst forurensning i uteluften. Som et godt alternativ til slike anlegg er konvensjonelle moderne støvsugere med god filtrering av utblåsingsluften.

 
6. Ikke re opp: I hvert fall ikke om morgenen! Åpne dynen helt, slik at den får luftet seg i løpet av dagen. Sengetøy med syntetisk fyll som kan vaskes på 60 grader er et godt alternativ, da det må så høy temperatur til for å knekke midden.

Frys dyner og puter hvis du har mulighet til det. Er sengetøyet av dun, må du lufte det godt etterpå, da sengetøy med tette trekk vil holde på fuktigheten lenger.

Vask pute og putetrekk ofte.


7. Unngå for høy temperatur. Ideell temperatur for oppholdsrom er 20–21 grader, for soverom ca. 14–16 grader.


8. Senk fuktigheten: Kjemisk og mikrobiologisk vekst (midd og lignende) øker betydelig ved høy temperatur og fuktighet, noe som igjen kan føre til sykdom og middallergi. Ved synlig fukt, muggvekst eller merkbar mugglukt, skal bygningen utbedres snarest.

Ikke bruk luftfukter i boligen din.


9. Unngå vegg-til-vegg: Faste tepper er vanskelige å holde rene og blir lett lager for støv og skitt.


10. Nei til pus? Allergifremkallende stoffer fra pelsdyr finnes nesten over alt, og det er derfor viktig å minske både direkte og indirekte kontakt (for eksempel via klær). Unngå å ha pelsdyr i småbarnsfamilier der det er økt risiko for allergier. Barn med allergi må kunne oppholde seg i barnehager og skoler uten å bli syke på grunn av indirekte pelsdyreksponering.