Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Astma og kulde - her er våre beste tips >>

Bolig

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Det er godt dokumentert at dårlig inneklima kan forverre plagene hos personer med astma, allergi eller annen overfølsomhet. Forekomsten av disse sykdommene øker og forskningsresultater viser at årsakene til økningen i stadig sterkere grad kan knyttes til miljøfaktorer, utendørs og innendørs.

Også mennesker uten kjente allergier eller overfølsomhet kan bli mer eller mindre syke av å oppholde seg i et dårlig inneklima. Vanligst er plager som gjentagende luftveisinfeksjoner, hodepine, unormal tretthet, tørr hud, tørre og såre slimhinner i øyne nese og hals, nedsatt konsentrasjon og arbeidsevne. Dette betyr at vi i årene som kommer må ha økt fokus på å sikre godt inneklima i norske bygg for å forebygge sykdom og for at de som allerede er syke ikke skal få økte helseplager.

Inneklima er sammensatt av forskjellige faktorer. Mange av disse faktorene kan du selv påvirke, slik at inneklimaet hos deg blir best mulig:

No image

Bedre inneklima på hjemmekontoret

Her finner du Astma- og Allergiforbundets gode tips til å opprettholde et godt inneklima når du jobber hjemmefra.

No image

Fukt og mugg i bolig

Les mer om hvorfor fukt er viktig å forebygge. Få informasjon og partiskes råd for å avdekke og håndtere fukt og muggsopp.

No image

Luft og ventilasjon i bolig

Les mer om hvorfor god ventilasjon er viktig. Få tips til hvordan du kan sikre gode rutiner for lufting og frisk luft i boligen.

No image

Temperatur i boligen

Les mer om hvorfor temperatur er viktig for et helsefremmende inneklima. Få anbefalinger og praktiske råd for å sikre gunstig temperatur i boligen.

No image

Kjemikalier, avgassinger og dufter

Les mer om hvordan kjemikaler, avgassing og dufter påvriker inneklima og helse. Få råd om hvordan du kan håndtere disse faktorene. 

No image

Lys og stråling

Les mer om hvorfor lys er viktig for trivsel. Få råd om hvordan du kan sikre at det er gunstig lys i boligen.

No image

Støy

Les mer om hvordan støy og lyder påvirker trivsel. Få råd for å ha et godt lydnivå i boligen.

No image

Inneklimasjekk

Samarbeid mellom Astma- og Allergiforbundet og Humid AS.