Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Har barnet mitt astma?

Lys og stråling

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Belysning skal skape gode synsforhold, stimulere til økt innsats og trygge tilværelsen.

Hvorfor bry seg om lysforholdene?

Lys er en betingelse for at vi overhodet skal kunne se noe som helst. For at mennesker skal arbeide effektivt, nøyaktig og trygt, må det sørges for nok lys, enten i form av dagslys eller elektrisk lys, eller mest sannsynlig en kombinasjon. Mennesket er skapt til å gjøre utstrakt bruk av synssansen. Denne fungerer optimalt i vanlig dagslys, sollys. Det moderne mennesket er mye innendørs med elektrisk belysning. Belysningen bør således være tilpasset den aktivitet som skal foregå. 

Dårlig lys kan gi symptomer som hodepine, redusert konsentrasjon og samt såre øyne og stressnakke. Spesielt der man skal utføre presisjonsarbeid som tegning, skriving, lesing etc. er det viktig med godt lys.

Mennesket er i utgangspunktet ikke skapt for å oppholde seg innendørs, spesielt ikke over lange perioder. Hjernen er blant annet innstilt på skiftninger av lyset ute i naturen og gir signaler til kroppen om å forholde seg til det.

Derfor bør vi tilstrebe et innemiljø med store rom, lyse farger og riktig belysning. 

Hva kan du gjøre?

  • Påse at lysrør som brukes på kjøkken, bad og rom der mennesker oppholder seg er fullfargelysrør. Det sjekker du ved å se om det står 827 på enden av lysrøret.
  • Du fjerner fastbrent støv på reflektorer ved å bruke en lett fuktig mikrofiberklut. NB! Påse at lyskilden er strømløs.
  • Har du nedhengte lysarmaturer er det viktig at du etablerer rutiner for å fjerne støv på toppen av lysarmaturen. Støv som blir liggende på lampetopper «brenner/tørker opp» slik at det kan bidra til tørr luft følelsen.
  • Skal du bygge nytt eller pusse opp bør du vurdere dimmere (lysregulering) slik at lyskildene kan brukes aktivt.
  • Har boligen downlight i taket med eldre pærer med glødetråd som avgir varme bør du sjekke om disse kan skiftes ut med LED -pærer. Dette tiltaket er viktig å gjennomføre i boliger der lyskilder i tak vender mot kaldt loft slik at fukt ikke produseres.