Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Har barnet mitt astma?

Boligen en klimaskjerm

Dato publisert: Sist oppdatert:

Boligen er en klimaskjerm. Vi bor i et langstrakt land der varme, kulde, snø, regn og vind sliter på boligen og tomta. Klimaendringer, med mer ekstremnedbør, kan være svært belastende for uteområde og bolig.

Bygningen du bor i fungerer som en klimaskjerm som skiller et komfortabelt innemiljø fra et mindre komfortabelt utemiljø. Det er viktig at denne skjermen fungerer optimalt og evner å beskytte de som oppholder seg inne tilfredsstillende. Faktorer utenfra som påvirker denne klimaskjermen, er temperatur, vind og vann. Inntrengning av vann kan føre til fuktproblemer, vind føre til temperatur- eller trekkproblemer og utilfredsstillende isolasjon føre til problemer med å opprettholde egnet temperatur innendørs. Se Byggforskserien.

 

Fuktig bolig kan gi helseplager. Utsettes boligen for fukt utenfra eller innefra, kan det oppstå fukt og muggsopp i bygningen slik at noen i familien blir syke. Ved mistanke om fukt eller muggsopp, er det viktig å finne årsaken og utbedre feil og mangler raskt. Det er godt dokumentert at opphold i bygg med fukt- og muggsoppskader gir økt risiko for helseplager. Alvorlighetsgraden kan variere fra lette symptomer til at man føler seg helt utslått. Studier viser at det å oppholde seg i en fukt- og muggsoppskadet bygning over tid, gir økt risiko for å utvikle astma eller forverring av eksisterende astma. Det kan også føre til flere og verre luftveisinfeksjoner

Les mer under Fukt og mugg om hvordan du kan kartlegge boligen ute slik at forebyggende tiltak kan iverksettes.