Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Har barnet mitt astma?

Bygge bolig eller kjøpe leilighet

Dato publisert: Sist oppdatert:

Skal dere bygge ny bolig eller leilighet, er det viktig å bli involvert på planstadiet slik at dere får kunnskap om hva som blir innarbeidet av inneklima- og helsevennlige tiltak i boligen. Tidlig involvering i byggeprosessen kan bidra til økt forståelse for de valg og løsninger som tas i de ulike faser i byggeprosjektet. Valg som vil gi merverdi for boligeier.

For førstegangskjøpere og personer med lite teknisk kunnskap kan det være god investering å ta med en fagperson i møter med utbygger slik at de riktige spørsmålene blir stilt.

Boligeiere som trekkes aktivt med i byggeprosessen vil få innblikk og praktisk kunnskap om hva som skal vedlikeholdes og betjenes i bo- og bruksfasen. Alle boliger overleveres med en FDV-perm (forvaltning, drift og vedlikehold). Permen beskriver hvordan boligen skal vedlikeholdes og hva du som boligeier skal gjøre av ulike vedlikeholdsoppgaver

Viktig for tilfredsstillende inneklima vil være å sette seg inn i:

 • Bruk og vedlikehold av ventilasjonsanlegg
 • Bruk og vedlikehold av varmeanlegg
 • Bruk og vedlikehold av vann, varme og sanitæranlegget (VVS)
 • Bruk og ettersyn av el-anlegget
 • Oppgaver i fellesanlegget

Praktiske tips for bedre inneklima i bofasen

 1. Gjør deg kjent med hvordan de ulike tekniske anleggene i boligen din fungerer.
 2. Temperaturen i de ulike rom er viktig for inneklima. Derfor er det viktig at familien blir enig om hvilken temperatur som er ønskelig i de ulike rom.
 3. Bruk utvendig solavskjerming aktivt i den varme årstiden.
 4. Forsøk å holde temperaturen under 22°C i den kalde årstiden.
 5. Ventilasjonsanlegget er boligens «lunger», sjekk det regelmessig og bytt filter hver høst.
 6. Påse at luften som blåses ut av ventilasjonsanlegget er undertemperert – bidrar til bedre inneklima.
 7. Bruk husets sentralstøvsuger regelmessig på gulv, hyller, skap, under seng og alle horisontale flater.
 8. Bruk mikrofiber-verktøy, tørr eller fuktig, for å fjerne flekker som sitter fast og ved rengjøring av sanitærrom.
 9. Lys er viktig for helse og trivsel, så bruk de store vindusflatene aktivt.
 10. Bær ut restavfall og organisk avfall hver dag for å unngå vond lukt i boligen.
 11. Bruk NAAF- anbefalt maling dersom du ønsker å male en vegg mens du bor i huset.
 12. Rengjør uteområdet og inngangspartiet regelmessig slik at sand og bøss ikke trekkes inn i boligen.
 13. En «bankestein» plassert ved ytterdøra vil bidra til at barn og voksne banker av sand, søle og snø fra utesko,
 14. Sjekk boligen din utvendig på en regnværsdag for å se om takvann og vann fra nedløp renner effektivt bort.
 15. Har du noen spørsmål rundt inneklima, ta gjerne kontakt med Rådgivningstjenesten til NAAF.