Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Har barnet mitt astma?

Fukt, muggsopp og råte

Dato publisert: Sist oppdatert:

Ofte vil du kunne oppdage ulike tegn fukt eller høy luftfuktighet. Gjør deg kjent med de ulike tegnene slik at evt. nødvendige tiltak kan iverksettes for å hindre muggsopp og dårlig inneklima. 

Bruk årstider med regn, vind og kulde/snø til kartlegging

Enkle forebyggende tiltak

De ulike årstidene i Norge gir oss fine muligheter til å utføre visuell kartlegging på tomta og boligen utvendig og innvendig. Når det regner mye, bør vi ta en runde for å se hvordan regnvann og overvann håndteres rundt boligen. På dager med ekstremnedbør settes vannhåndteringen i utemiljøet og det kommunale ledningsnett på prøve, noe som ofte fører til at vann trenger inn i bygninger. På kalde vinterdager kan hus med dårlig isolasjon på loftet få hengende istapper fordi snø på taket smelter og fryser til istapper.

Kondens på vinduene i boligen er ofte et tegn/varsel på at luftfuktighet er for høy. Det kan skyldes or mange mennesker i rommet, feil bruk eller mangelfull ventilasjon.

Sjekk om:

 • Lufteventiler i yttervegg eller vindu er åpne
 • Ventilasjon og lufterutiner kan økes
 • Kjøkkenventilatoren eller avtrekksvifta på badet kan brukes
 • Antall beboere i rommet kan reduseres (viktig på hybler og utleieobjekt)
 • Rutiner som dusjing og tørking av tøy slik at fukten reduseres

Lukt

Mugglukt eller «kjellerlukt» er lett å kjenne når du kommer inn i rommet, men etter noen minutters opphold vil nesa venne seg til lukten. De luktende stoffene spres med lufta og kan «sette seg» i klær, møbler og andre porøse materialer. Derfor er det ikke alltid så lett å lukte seg fram til hva som egentlig er selve luktkilden.

Møblering med tanke på luftsirkulasjon

De beste verktøyene man har for å oppdage fukt og mugg er øynene og nesa. Ofte kan man se bak møbler, senger og bilder på veggen at det danner seg små prikker eller skjolder. Ofte vil det være muggsopp som vokser i overflaten på treverk, maling og sparkel. Ting som står mot kalde flater i boligen er spesielt utsatt.

Oppbevaring av klær

Når man lagrer ting i en kjellerbod for eksempel, er det viktig å passe på at det du lagrer der  ikke må stå rett på betonggulvet. Da kan pappesken bli fuktig og du kan få muggdannelse i selve julepynten.

Klær, dyner og madrassen er ting som fanger opp støv. Hvis det er kaldt på soverommet om natten, vil dårlig ventilert/luftet føre til kondens og fukt. Særlig hvis det er varmt om dagen.

Det er spesielt surt t å få mugg i klær. Det er ingen måte å garantere at det blir borte, så da anbefaler vi å kaste det. Hvis det er harde glatte overflater eller ikke-porøse materialer forurenset av mikroorganismer, kan sanering med en kombinasjon av støvsuger med HEPA-filter, våtvask og desinfeksjon (f.eks. 10 % klor) fungere. Slik kan forurenset treverk renses, rehabiliteres og fortsatt brukes så lenge nedbrytningsprosessen ikke har trengt seg inn i selve veden. https://www.fhi.no/ml/miljo/inneklima/fremhevede-artikler-inneklima-og-helse/fuktproblemer-og-muggvekst-i-bygnin/

Tips ved valg av hybel eller ved leie av leilighet

Bruk sansene! Foreldre bør være med når datter eller sønn skal på hybeljakt. Ved befaring av en hybel er det viktig å se og lukte etter tegn på muggsopp. Foreldre har boerfaringer fra egen bolig som kan brukes når barna er på hybeljakt. Kjenn etter om det er mistenkelig lukt eller synlige tegn på fuktskader og muggsopp. Hvis noe slikt avsløres, bør denne hybelen definitivt velges bort.

Hvis tegn på muggsopp oppdages, er utleier pliktig til å gjøre en saneringsjobb før hybelen kan leies ut på nytt. En hybel kan ofte se grei ut ved første øyekast hvis man ikke ser litt nøyere etter. Oppdager man muggsopp etter at man har flyttet inn, bør man kontakte utleier og vurdere å flytte. Fukt og mugg på hybelen kan ødelegge helsa, og symptomene kommer ofte snikende.

Les mer om Fukt og muggsoppskader i utleieboliger på siden til Folkehelseinstituttet.

 

Tips til områder som bør sjekkes: NB! Listen er ikke utfyllende

Det er viktig å bruke sansene aktivt – og stol på dem!

 • Spør om hybelen eller leiligheten er godkjent til utleie.
 • Ved leie av hybel er det viktig å høre om hvor mange som skal bo på hybelen.
 • Skal det bo flere i hybelen, må størrelse, ventilasjon og avtrekk bli ivaretatt slik at fukt fra mennesker, klesvask og matlaging transporteres effektivt ut.
 • Ligger hybelen eller leiligheten som skal leies i underetasje, 1. etasje er det viktig å spørre om det er utført måling av radon.  
 • Trekk frem møbler og se bak bilder på veggene etter skjolder, svarte prikker og ujevne nyanser – det kan tyde på mugg.
 • Se etter skjolder i tak og skap da det kan skyldes fuktskade.
 • Legg en klinkekule på badegulvet og se om den triller mot eller bort fra sluket. Vann vil renne den veien kula triller.
 • Se etter svarte prikker i taket på badet og kjenn etter om det lukter fuktig jord. I så fall  er det mest sannsynlig  mangelfull ventilasjon som kan har ført til fuktskader eller muggsopp der.
 • Undersøk om det er avtrekk på kjøkkenet og om det fører ut eller har kullfilter. Sjekk i så fall om filteret fungerer eller er tett.
 • Hvis senga står inntil ytterveggen på soverommet: Se etter tegn på muggsopp i veggoverflaten der senga står.
 • Sjekk om det er avtrekksventilasjon og at den fungerer. En enkel sjekk kan du utføre ved å holde et A4-ark eller et toalettpapir foran ventilen og se om det henger fast. Faller arket ned, fungerer ikke avtrekksventilasjonen.
 • Sjekk om det er klaffeventiler i yttervegg og om de kan åpnes og lukkes.
 • Kontroller at vinduene kan åpnes og settes i lufteposisjon.
 • Sjekk om det er spalteventiler i vinduene som kan åpnes.
 • Sjekk om vinduene har tegn som viser at de har vært fuktige. Maling som har flasset av nederst på vindusrammen og synlig grått treverk kan tyde på at fuktighet kondenserer på vindusflaten i den kalde årstiden. Dette kan skyldes mangelfull ventilasjon, høy luftfuktighet i rom, mangelfull ventilasjon, for mange personer i rommet eller vinduer med dårlig isolasjon.
 • Sjekk at varmekilder er plassert under vinduer og at det er mulig å regulere varmen.