Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Har barnet mitt astma?

Kjemikalier, avgassinger og dufter

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Avgassinger, også kalt emisjon, kan forårsake mange sammensatte, komplekse helseskader, avhengig av hvilke forbindelser det er snakk om. Enkelte gasser kan for eksempel påvirke nervesystem, slimhinner, være kreftfremkallende, gi svekkelse av immunforsvar eller være hormonhemmende.

Et utall kjemiske stoffer brukes til fremstilling av materialer og varer vi omgir oss med. Dette gjelder alt fra bygningsmaterialer, møbler og tekstiler til barneleker og rengjøringsmidler. Mange av disse kjemiske stoffene kan gå over i gassform og bidra til å forurense inneluften. Mange kjemiske stoffer i inneluften vil også kunne reagere med oksygen i lufta og danne nye og mer irriterende stoffer.

Hvorfor bry seg om avgassinger?

Avgassing fra materiale eller fra drift av bygg eller innendørs aktivitet vil føre til at det dannes kjemikalier i inneluften. Disse kjemikaliene vil kunne reagere med overflater i bygg eller andre kjemiske stoffer, for eksempel ozon, og danne mer reaktive kjemikalier.

Kjemikaliene vil også kunne binde seg til små partikler i lufta og dermed føre til en større eksponering hos mennesker.

De kjemiske stoffene vil kunne gi betennelsesreaksjoner i slimhinner i øyne og nedover luftveiene. De vil dermed kunne gi irritasjonstilstander eller hos noen mennesker også føre til ikke-allergisk astmaanfall.

Kartlegging og identifisering av kilder og aktiviteter, som fører til unødvendig avgasser til innemiljøet, er viktig for å redusere uønsket forurensning til innemiljøet.

Gode råd vedrørende materialvalg

  • Velg møbler, tekstiler o.l som har lav avgassing. Be om dokumentasjon på helse- og miljøskadelige stoffer og avgassing.
  • Velg materialer/produkter som anbefales av NAAF der dette finnes. Velg eventuelt Svanemerkede produkter eller produkter som er godkjent/anbefalt av Dansk Indeklimamærket.
  • Lukt på produktet (bruk luktesansen). Vær skeptisk hvis det lukter mye eller rart. Produkter som lukter vondt eller sterkt kan gjerne vitne om høye avgassingsnivåer eller etterbehandlingsmidler. Kan produktet vaskes før bruk så gjør gjerne det.
  • Unngå sprayprodukter da disse gir forstøvede skyer (aerosoler/små dråper) under bruk som kan føre til innånding av uønskede kjemikalier.

Gå til NAAFs anbefalte produkter for veileding >>

Parfyme og dufter

Personer med astma, allergi eller annen miljøoverfølsomhet vil ofte reagere på forskjellige lukter eller partikler i luften. Det er da andre stimuli enn allergener som setter i gang immunologiske prosesser i slimhinnen. Partiklene eller de kjemiske stoffene vil kunne føre til betennelsesreaksjoner i luftveiens slimhinner og gi symptomer eller forverring av sykdom.

Mange mennesker reagerer på parfymelukt og andre uønskede luktkilder. Det gjelder et stort antall personer med astma og allergi eller andre overfølsomhetssykdommer.

Alvorlighetsgraden kan variere fra lette symptomer til at man føler seg helt utslått. For mange kan passiv røyking føre til forverrede symptomer.

Parfymefrie produkter

Bruk av parfymefrie hygieneprodukter og rengjøringsprodukter er i dag ikke vanskelig, disse produktene er like tilgjengelige i butikker som tilsvarende produkter med parfyme. Ved å unngå parfyme/luktstoffer i hygiene og rengjøringsprodukter vil en bedre helsen for personer med overfølsomhet og de som ikke har noen overfølsomhet vil oppleve frisk luft. Reduksjon av de kjemiske stoffene i inneklima vil også kunne forebygge at mennesker utvikler overfølsomhet.