Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Sosial møteplass for personer med kols

Luft og ventilasjon

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Hensikten med ventilasjon er å fjerne forurensninger i luften som for eksempel støvpartikler, avgassinger og fuktighet og tilføre frisk og ren luft. Dette er svært viktig for vår helse.

Hvorfor bry seg om luft og ventilasjon?

Dårlig eller mangelfull ventilasjon kan gi helseplager som trøtthet, hodepine, nedsatt konsentrasjon, øket irritasjon i slimhinner og økt hyppighet av luftveisinfeksjoner. I tillegg påvirker ventilasjon/luftskifte konsentrasjon, yteevne og produktivitet. Spesielt sårbare er personer med astma- og allergisykdommer, men også personer som ikke har disse plagene vil kunne få helseplager ved for lav ventilasjon.

Dette kan du gjøre

NAAF mener at det skal luftes, minimum 2 ganger pr. dag i 10-15 minutter. Da øker vanligvis luftfuktigheten og temperaturen senkes. Dette fører til at virvlende støv blir tyngre og legger seg ned på gulvet. Oppvarming av inneluften gjør støvet tørt og svevende.

Regelmessig renhold og skifting av filter til ventilasjonsanlegg må foretas.

Gode renholdsrutiner i innemiljøet vil medvirke til forebygging av allergiske helseplager. Det kreves et hyppigere renhold i pollensesongen og i vinterhalvåret.

Kjøkkenventilatorer rengjøres regelmessig for å holdes mest mulig fri for fett, lukt og matos.

Pass på i pollensesongen!

Pollenpartiklene samler, og fester, seg på overflater og i tekstiler. Ved bevegelse blir det til svevestøv som kommer på øyeslimhinnene eller pustes inn. Ekstra rengjøring kan hjelpe.

Unngå utlufting av huset, eller tørking av klær utendørs, når pollenutslippet er størst, fra morgen til ut på ettermiddagen. På dager med fint og varmt vært vil det også være mye pollen på kvelden. Luft sent på kvelden eller natten til tidlig på morgenen, men med måte – det slipper alltid pollen inn.

Ved pollenallergi bør filtrene i ventilasjonsaggregatet det skiftes både før og etter pollensesongen.