Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Har barnet mitt astma?

Støy

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Støy er definert som uønsket lyd. I det ligger det at individuelle forskjeller kan være avgjørende for om man har et støyproblem eller ikke. Støy oppleves som slitsom, og medvirker til stress og helseplager over tid, selv om støyen i seg selv ikke er så høy at den gir hørselsskade.

Hvorfor bry seg om støy?

Støy fra omgivelsene som man ikke har noen kontroll med, oppleves som ekstra belastende.

Langvarig høy eksponering for støy kan medføre hørselstap og øresus (tinnitus). I tillegg kan støy føre til en rekke plager og sykdommer, som hjerte- og karsykdommer, muskelspenninger, søvnproblemer og fordøyelsesbesvær.

Lyder som oppfattes som gode (f.eks. musikk) kan bidra til økt trivsel, og økt trivsel er bra for helsen. Men det som noen opplever som godt, kan ha motsatt virkning på andre. Det gjelder både hva slags lyder det er, hvor høye og hvor langvarige.

Lyder som ikke oppleves som gode, kan virke som støy, og støy irriterer, tretter og forstyrrer konsentrasjonsevnen. Det kan føre til hodepine, og de som har hodepine, får det verre i støy.

Både bakgrunnsstøy og all annen støy gjør det vanskelig for hørselshemmede. De oppfatter dårligere hva som blir sagt.
Lang etterklangstid er særlig plagsomt for brukere av høreapparat.

Hva kan du gjøre?

Løsningen ligger i å ha innemiljøet innredet slik at det demper den naturlige støyen mest mulig. 

Sett filtknotter under stoler.

I rom med barnestoler og aktive barn kan kanskje tennisballer fungere godt