Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollenvarselet

Temperatur og oppvarmingskilder

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
For høye eller lave temperaturer kan gi helseplager som trøtthet, nedsatt ytelse og hodepine.

Hvorfor bry seg om temperatur?

Høy innetemperatur vil i også medføre økt avgassing fra materialer (maling, møbler, tekstiler og lignende) og disse avgassene vil kunne føre til betennelsesreaksjoner i slimhinner i luftveiene og forverre astma og allergisykdommer.

Høy innetemperatur gjør oss mer følsom for forurensninger i luften (svevestøv og avgassinger). Dette skyldes at høy temperatur bidrar til å tørke ut tårevæsken i øynene, noe som kan gi smerter og betennelser i øynene.

Når det er for varmt vil luften føles tørr og ufrisk. Man blir fort trøtt og uopplagt.

Når det er for kaldtkan det oppstå muskelstivhet, og reumatiske plager forsterkes, og enkelte blir mer mottakelig for infeksjoner.

Tips

Temperaturen innomhus bør holdes på ca 20-22 grader, og cirka 5 grader mindre på soverom.

Anbefalt inne temperatur: 20–22 ºC i fyringssesongen

Tilpass påkledningen til aktivitetsnivå og temperatur

Velg gode oppvarmingsløsninger (f .eks. vannbåren gulvvarme, elektriske varmekabler, lukkede panelovner)

Lufting bør utføres med vinduer å ventiler plassert på motsatt side av trafikkert vei. Finn også ut hvilke dager og tidspunkt det er minst trafikk slik at du forsøker å lufte da utelufta inneholder minst svevestøv.

Ved varmebelastning:

  • Solavskjerming utvendig (stoppe solinnstråling)
  • Brukervennlig ventilasjon som fungerer (justering, vedlikehold og riktig drift)
  • Flytting av varmegivende utstyr (avstand fra sittegrupper)
  • Kjøleanlegg (kun ved behov – fokus på ettersyn og vedlikehold ved bruk)

Tips for regulering av temperatur i din bolig >>

Ved kuldeproblemer:

  • Tetting av vinduer og dører
  • Sluser mot trekk
  • Ekstra varmekilder, eventuelt bedret isolasjon
  • Lufte radiatorer og justere termostater
  • Møblere med tanke på kulde og trekk (viktig i eldre hus og boliger/blokker i mur og betong)

 

 Les mer om oppvarmingskilder >>