Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Astma og kulde - her er våre beste tips >>

Ulike oppvarmingskilder

Dato publisert: Sist oppdatert:

Oppvarming av rom kan skje på mange måter. Det kan skilles mellom to hovedprinsipper: ved å blåse inn varm luft, eller varmeoverføring fra en varm flate plassert i rommet. Erfaring har vist at den første metoden kan ha negative konsekvenser for inneklimaet, og bør unngås da støv virvles opp.

Elektriske varmeovner
Det er mange måter å varme opp en bolig på, og for de aller fleste vil elektrisk oppvarming være det foretrukne eller mest tilgjengelige alternativet. Nye produkter kan ha en innlærings-/innkjøringsperiode og det er derfor greit å være klar over dette før du tar dem i bruk.

Spørsmål som bør stilles ved valg av nye elektriske varmeovner:

 1. Har ovnen lav overflatetemperatur (barnesikker)?
 2. Kan den «brenne støv»?
 3. Har den elektronisk termostat?
 4. Er det mulig å sette opp trådløse termostater i ulike rom for styring av lufttemperaturen?
 5. Er den renholdsvennlig foran og bak?
 6. Kan den styres via app på flere mobiltelefoner?
 7. Er det mulig å fjernstyre varmekildene (ferie og helger)
 8. Har den et brukervennlig oppsett?
 9. Har den nattesenking eller andre strømbesparende funksjoner?
 10. Kan bryter og termostat låses/lukkes slik at barn ikke kan regulere varmen?
 11. Vil produktets overflatebehandling avgi lukt/avgass ved første gangs bruk?

Vedfyring

I Norge er det et betydelig innslag av vedfyringspartikler vinterstid. Det dannes også store mengder «vedfyringspartikler» og forbrenningsgasser under skogbranner. Studier utført ved Folkehelseinstituttet viser at de fysiske og kjemiske egenskapene til vedfyringspartikler skiller seg klart fra forbrenningspartikler fra bilmotorer.

Det beste tiltaket vil være å skifte til en rentbrennende vedovn. Dess flere rentbrennende vedovner, dess færre uønskede partikler i luften. For de fleste vil det være greit å fyre med rentbrennende ovn som har lav overflatetemperatur. Færre partikler i uteluften, gir også renere uteluft for alle. Når luften kommer inn via vinduer, lufteventiler eller ventilasjonsanlegg er det viktig at den er så ren som mulig. Følg med på nettsiden til NILU. Lenke.

 

Enkle tips ved bruk av vedovn

Bor du i et område der det er greit å fyre med vedovn, er det viktig at den fungerer slik den skal og ikke forurenser inneklima i boligen din, utenaboen eller nærmiljøet.

 • Rengjør peisen
  Støvsug og rengjør utvendig og innvendig med utstyr som er beregnet til å fjerne aske og sot (askesuger). Ikke bruk vanlig støvsuger, da askestøvet er veldig fint og kan slippe ut i rommet. Er det rester av glør igjen, vil dette være direkte brannfarlig om det antenner støvsugerposens innhold.
 • Pass på at røyk ikke siver ut i rommet
  Dersom du har en vedovn produsert før 1998, bør du skifte til en som er ny og rentbrennende. I mellomtiden bør du sjekke at røyk ikke siver ut mellom elementene.
 • Åpne spjeldene
  Hvis du sliter med å få det til å brenne, bør du sjekke at alle spjeld er åpne, at brennkammer og røykrørene er støvsugd eller feiet innvendig og om pipa er i god stand. En røyksuger eller avtrekksvifte på pipa over taket hjelper deg til å få god trekk.
  • Tilfør luft
   Luftespalter over vindu og klaffeventiler i yttervegg skal være åpne. Rengjør alle ventiler med støvsugeren slik at støv og døde insekter fjernes.
  • Har du nytt hus?
   I så fall bør du sjekke om vedovnen er tilkoblet ekstern lufttilførsel som leder luften utenfra og direkte inn i ovnen. Dette sikrer god trekk.
  • Bruk kvalitetsved
   Fyr kun med tørr ved som ikke har fuktskader eller muggsopp.
  • Oppbevar veden tørt ute
   Ikke ha mer ved inne enn det du trenger for én kveld, slik at ikke luften påvirkes av vedkubbene. Gode steder for lagring av ved er balkongen, uteboden eller garasjen.
  • Reduser ubehagelig strålevarme
   Tenk igjennom hvordan du møblerer i forhold til hvor ovnen er plassert for å unngå ubehagelig strålevarme. Dette er spesielt viktig der ovnen er nær sittegruppen.
 • Følg «vedfyringens ABC» utarbeidet avSINTEF.

«Jo bedre ovnen eller peisen fungerer, desto bedre blir inneklimaet.»

 

Installasjon av ovn:

 • Installasjon av ovn skal gjøres av godkjent fagperson.
 • Har du ny bolig med balansert ventilasjon, er det viktig å påse at luftinntaket under ovnen blir tatt i bruk. Det sikrer ovnen lufttilførsel utenfra.
 • Les og følg brukerveiledningen før ovnen tas i bruk.
 • Hver høst, før ovnen tas i bruk, er det viktig å rengjøre/støvsuge ovnen og ovnsrør utvendig slik at gammelt «brent» husstøv fjernes.
 • Støvsug tilførselsventiler for støv slik at det ikke trekkes inn i brennkammeret. Brent støv kan virke irriterende.
 • Rengjør ventiler i yttervegg med støvsuger for støv og insekter.
 • Påse at trekken er åpen slik at røyk ikke slår ut og slik at veden begynner å brenne lett.
 • Påse at ved ikke oppbevares inne, det kan inneholde pollen muggsopp.

Varmepumpe

I Norge er det installert over en million luft til luft varmepumper (LTL) som regelmessig må vedlikeholdes slik at de ikke bidrar til et dårlig inneklima. De fleste som investerer i varmepumpe, velger det som heter luft-til-luft varmepumpe. LTL-varmepumper henter luften fra innemiljøet og sirkulerer denne gjennom en varmeveksler. Dette kan føre til at luftstrømmen fra varmepumpen virvler opp støv i rommet slik at noen opplever irritasjoner eller at astmaen forverres.

Uhensiktsmessig plassering og manglende vedlikehold kan forringe varmepumpens virkning og effekt. Et tett eller begrodd filter/varmeveksler kan gi opphav til stygg skjemmende lukt, blokkering av luftstrømmen.  Det er derfor viktig at vedlikehold utføres periodisk for å forhindre dette.

Luft-til-luft varmepumper svir ikke støv, men leverer varme via et kjølemedium fra pumpens utedel til innedelen. Varmen overføres til inneluften (konveksjonsvarme) via varmeveksleren. De beste produktene har gode filtre og klart større energieffektivitet enn de dårligste, men de må fortsatt levere varme med luft til hele den delen av huset som skal varmes. Det stiller ekstra krav til renhold slik at ikke all luftbåren forurensning i huset spres over det hele. Dersom man plages av varm luft, oppleves det ofte som ubehagelig tørrhet. For å unngå det kan man eventuelt bruke luft- til-luft varmepumpen mest intenst når man ikke er til stede. Kilde Helserådet 2014 side 125.

Erfaringerfra NAAFs rådgivningstjeneste er at det lønner seg å plassere varmepumpen slik at luften ikke virvler opp husstøv og pollen. Kan du plassere sittegrupper slik at de ikke utsettes for luft i bevegelse, vil sikkert luftkvaliteten bli bedre. Du bør etablere rutiner som sikrer at støv fjernes fra gulv, horisontale hyller og tekstiler slik at lufta du puster i inneholder minst mulig partikler.

Skal dere bygge ny bolig eller rehabilitere, kan det være fornuftig å vurdere varmepumpe som er drevet av fjernvarme (vann). En luft-til-vann-varmepumpe henter varmen fra ute- eller avtrekksluft og distribuerer den i boligen via vannbåren gulvvarme eller radiatorer. Denne varmen brukes som oftest til oppvarming av tappevann og varmer opp selve boligen via et vannbåret system. Fordelen med vannbåren varme er bedre varmedistribusjon og jevnere temperatur. Med vannbåren varme har du fleksibilitet i forhold til valg av oppvarmingskilde. Bruk av varmepumpe til oppvarming av vann gir lavere energiforbruk enn direkte bruk av strøm til oppvarmingen. Kilde Enova.

Råd og tips om bruk og vedlikehold av luft-til-luft varmepumper.

Varmepumpeforeningen har laget sjekkpunkter for denne typen service. Listen er ikke utfyllende, og kan variere mellom ulike merker. I utgangspunktet kan du forvente at den som gjennomfører servicen bør gjennomføre tiltakene.

Rengjøring

 • Rengjøre varmepumpens innedel, rense register (varmeveksler), rense finfilter og eventuelt bytte mikrofilter/kullfilter.
 • Rengjøre varmepumpens utedel og rense register (varmeveksler).

Teste funksjon og ytelse

 • Teste ytelsen og måle avgitt effekt fra varmepumpen.
 • Kontrollmåle spenning, strøm og jord.
 • Bytte batterier i fjernkontrollen. Kontrollere alle funksjoner.
 • Kontrollere festing av alle kabler mellom inne- og utedel samt tilførsel.
 • Kontrollere kondensvannslangen.
 • Sjekke isolering, spesielt limskjøter og lignende.
 • Gjøre lekkasjekontroll av anlegget og kontrollere at det er tilstrekkelig med arbeidsmedium på anlegget.
 • Ta en visuell sjekk av varmepumpeanlegget.
 • Lese av eventuelle feilkoder.
 • Dokumentere status og oppsummere for deg som har bestilt service – dette bør gjøres skriftlig slik at du har dokumentasjon i etterkant.

Kilde; Varmepumpeinfo.no