Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Uteklima gir inneklima

Dato publisert: Sist oppdatert:
Kvaliteten på uteluften er viktig for hvordan inneluften skal bli i boligen vår. Ofte kan inneluften bedres med enkle midler ved å iverksette enkle inneklimatiltak.

Tilfredsstillende inneklima i boligen er viktig for helse, trivsel og konsentrasjon. Heldigvis er det flere forebyggende aktiviteter vi kan gjøre for å få bedre inneklima. Vi bor i et langstrakt land der varme, kulde, snø, regn og vind sliter på boligen og tomta på ulik måte. Klimaendringer og mer ekstremnedbør kan være svært belastende for uteområde og bolig. Regelmessig sjekk av boligen og uteområdet vil kunne bidra til å avdekke svakheter tidlig, slik at vann- og fuktskader ikke får utvikle seg.

Tips: Når det regner og blåser, kan det være fornuftig å sjekke boligen utvendig og se hvordan boligen og uteområdet håndterer regnvann. Gå en runde rundt huset, se om vann ledes bort fra grunnmur og yttervegger og at det ledes bort fra huset slik det skal. 

Sjekk også tak, pipehatter, takrenner og nedløp nedenfra. Dette er en nyttig sjekk for å se om regnvann blir ledet bort fra huset slik det skal.

Tips: Sjekk også boligen utvendig om vinteren. Se etter om det henger istapper fra tak og takrenner. Istapper kan være tegn på luftlekkasje. Dette kan komme av at varm luft fra boligrommet under kaldtloftet smelter snø på taket, slik at vann fryser til issvuller og istapper. Bygningsmessige feil som dette kan føre til fukt og muggsopp på loft eller undertak.

Istapper utgjør også en fare for skade på mennesker og utstyr når de løsner og faller ned mot bakken. I slike situasjoner er det viktig å kontakte en bygningskyndig person, som kan ta en sjekk av loft og tak, slik at tiltak kan iverksettes. Ofte kan det være så enkelt som at etterisolering dekker luftespalter, dampsperren er defekt eller kaldtloftet mangle lufteventiler. Utbedringer av dette er ofte enkle tiltak som kan forebygge fukt og muggsoppskader på loft og i boligen.