Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Astma og kulde - her er våre beste tips >>

Veiledere og regelverk

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
No image

Råd om vannskader

Årlig rapporteres det inn 50 - 70 000 vannskader fra privatkunder til forsikringsselskapene, i tillegg til et varierende antall vannskader som registreres som naturskade. Det beste for alle ville jo være om flest mulig av disse skadene ble forebygget, men når skaden først er skjedd er det viktig at den håndteres slik at ikke skadeomfanget blir større enn nødvendig. Her får du noen kjappe svar på hvordan en vannskade bør håndteres.

Radon i boliger

Les mer om hvorfor det er viktig å være obs på radon. Få råd om hvordan du kan sikre at du ikke blir utsatt for radon i boligen.

No image

Fukt og mugg i bolig

Les mer om hvorfor fukt er viktig å forebygge. Få informasjon og partiskes råd for å avdekke og håndtere fukt og muggsopp.

No image

Naboens røyk til besvær

Norges Astma og Allergiforbunds rådgivningstjeneste mottar stadig klager og spørsmål fra folk som plages av røyklukt der de bor. Mange synes dette er vanskelig å håndtere.

No image

Barnerommet - tips til et sunt inneklima

Helsedirektoratet har i samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) og Norsk Forum for Bedre Innemiljø for barn (NFBIB) utarbeidet et nytt faktaark som inneholder råd til nybakte foreldre om inneklima i babyrommet.
No image

Klageadgang i barnehage

Saker som angår barns helse, miljø og trivsel kan ofte løses i kommunikasjon med ledelse eller ansatte i barnehagen. Dersom ikke det er tilfelle kan foresatte her få råd til hvor de kan henvende seg videre.

No image

Opplæringsloven § 9a, henstilling og klage

NFBIB har utarbeidet webside og brosjyre som skal gi foreldre informasjon om § 9a i opplæringsloven, om hvilke rettigheter elever og foreldre har. 

Universell utforming

Under mottoet "Godt for oss, godt for" alle har NAAF lansert ny veileder om universell utforming av bygg for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet.
No image

Bruk av heldekkende tepper

Teppegulv forverrer miljøet og fører til økte helseplager, spesielt for alle med allergi og annen overfølsomhet. 

No image

Informasjonsmateriell

På denne siden har vi samlet lover, forskrifter, veiledere og artikler innen inneklima, miljørettet helsevern og HMS (helse, miljø og sikkerhet).

Er produktet helse- eller miljøskadelig? Vi hjelper deg å spørre!

Produkter du bruker kan inneholde stoffer som er helse- eller miljøskadelige. Du har krav på å vite hvilke, og her viser vi deg hvordan du spør en produsent.