Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollenvarselet

Informasjonsmateriell

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
På denne siden har vi samlet lover, forskrifter, veiledere og artikler innen inneklima, miljørettet helsevern og HMS (helse, miljø og sikkerhet).

Ukentlig kommer det flere henvendelser til inneklimarådgivningen om problemer med inneklima. Det kan være henvender fra privatpersoner, ansatte i kommuner, ansatte i bedrifter og andre fagfolk som ønsker fagartikler som kan være til hjelp når inneklima skal bedres.

Rådgivningen får henvendelser fra privatpersoner som eier eller leier en bolig der ikke inneklima er godt. Flere blir syke av dårlig inneklima og de søker faktainformasjon om hvordan inneklima skal være.

Foresatte som har barn i barnehage eller skole trenger tilgang til lovverk som styrer inneklima på avdelingen og i klasserommet.

I den senere tid har det også kommet flere henvendelser fra ansatte i bedrifter som dokumentasjon som kan brukes i det systematiske HMS-arbeidet når arbeidsmiljøet skal bedres.

 

Nyttige linker

Folkehelseinstituttet: Godt inneklima - råd om hvordan du kan sikre godt inneklima i boligen din