Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Astma og kulde - her er våre beste tips >>

Barnerommet - tips til et sunt inneklima

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Det er store forventninger når en venter barn, og foreldre ønsker å legge til rette for en best mulig start i livet. Mange planlegger et eget barnerom. Godt inneklima i boligen og særlig på barnerommet er viktig, spesielt for de minste barna.

Helsedirektoratet har i samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) og Norsk Forum for Bedre Innemiljø for barn (NFBIB) utarbeidet råd til nybakte foreldre om inneklima i babyrommet.

Vi oppholder oss mye innendørs, gjerne mer enn 90 prosent av tiden. De minste ofte enda mer. Sammensetningen av kjemiske stoffer, bakterier, virus og muggsporer i innelufta er annerledes enn den ute og kan for noen gi uønskede helseeffekter eller plager.

Reduksjon av stoffer som kan være irriterende eller allergifremkallende i luftveiene og på hud er derfor viktig. Samtidig må barn være i kontakt med sitt naturlige nærmiljø for å utvikle et velfungerende immunsystem. Det er ikke tilfeldig at småbarn smaker på alt.

Ingen kan gjøre alt perfekt, men små grep kan forebygge og redusere helseplager. Ingen skal ha dårlig samvittighet om de ikke greier å følge samtlige råd og anbefalinger.

Rom for spedbarn

Dere som venter barn bør forberede den nyfødtes innemiljø godt, og i så god tid som mulig før fødselen.

 • Rommet som babyen ligger i bør være enkelt å rengjøre.
 • Babyrom bør ikke ha heldekkende teppegulv. De kan gjerne være lakkert eller malte tregulv, laminat av god kvalitet eller parkett.
 • Rommet bør ha minst mulig støvsamlende møbler og tekstiler. Kosedyr og tekstilprodukter bør vaskes og luftes ved behov. 
 • Godt renhold bør gjennomføres jevnlig, inkludert lister, vegger, gardiner og skaptopper.
 • Vognen til barnet bør være ren, tørr, fri for fuktskader og godt utluftet. Det samme gjelder madrassen. Husk også å gi barnet god sirkulasjon med frisk luft mens det ligger i vognen. Unngå derfor å dekke til barnevognen med tykke eller tette tepper.

Oppussing, maling og valg av produkter

Skal babyrommet pusses opp eller males, bør det gjerne gjøres ferdig en måned før rommet tas i bruk. Maling eller oppussing på sommerhalvåret er en fordel – da er det lettere å lufte skikkelig.

Barnerommet kan males med nye typer (”annengenerasjons”) vanntynnbar maling fra en anerkjent produsent, som har lav avgassing allerede etter få dager. Be om dokumentasjon på at produktet ikke avgir skadelige stoffer når rommet tas i bruk. Kontakt eventuelt NAAF for råd. I vår produktmerkeordning anbefaler vi produkter som følger strenge krav til avgassing og innhold.

 • Under og etter malingen bør det være god gjennomlufting. Det vil si gjennomtrekk eller god ventilasjon, gjerne mens temperaturen i rommet holdes høy (20° - 25 °C hvis mulig).
 • Gjennomfør grundig renhold etter oppussing og skikkelig gjennomlufting før babyen flytter inn. Rommet bør gjennomluftes noen minutter når babyen er i andre rom.
 • Unngå nye møbler eller inventar med sterk lukt (avgassing). Avgasser påviser vi ved lukt, men vi vet ikke om hvilke som gir helseplager uten videre. Som for andre tekstiler bør møbler luftes før bruk, evt. god ventilasjon og oppvarming til de er luktfrie.
 • Har du gulv som trenger regelmessig pleie/vedlikehold, så gjør jobben mens babyen er ute av rommet og ikke bruk det igjen før lukten er borte.

Sove - Babyseng, sengetøy, madrass og vogn

For å unngå at madrassen får fuktskader på grunn av kondens av svette, bør barnesengen ha sengebunn med luftåpninger for å sikre luftsirkulasjon. Madrassen til barnet skal være fast og ren. Ny madrass bør pakkes ut av plasten og luftes godt slik at fabrikklukt forsvinner før den tas i bruk, gjerne i et par uker. Nye tekstiler bør vaskes før bruk for å få ut rester av kjemiske stoffer. Når sengetøy arves bør dette vaskes/renses og luftes godt og i noen dager. Lufting bør foregå ute for å kvitte seg med "gammel lukt" og flyktige kjemikalier.

 • Hvis madrassen eller barnevognen arves, bør det rengjøres grundig og tekstiler bankes, luftes og støvsuges. Tekstiler kan legges i dypfryseren for å drepe eventuelle sengemidd med kulde. Lufting i solskinn desinfiserer og fjerner lukt. Madrass og vogner med tydelige muggflekker bør unngås, da fuktighet fra barnet og omgivelsene kan få muggsoppen til å vokse igjen.
 • Bruk dyner som kan vaskes ved 60oC. Vi anbefaler ikke pute til barn/spedbarn under ett år. (Bruk bare sengetøy som er beregnet på barn).
 • Unngå større "kosedyr" i sengen slik at faren for å få hode og ansiktet tildekket minimaliseres.
 • Bruk nøytrale, uparfymerte vaskemidler til klesvask. Unngå parfymerte skyllemidler.
 • Tørketrommel fungerer bra når den brukes riktig, men det gir ikke samme "friske" lukt som etter opphold ute.

Fukt

Fukt i boligen øker risiko for sykdom, som allergisk og ikke-allergisk luftveissykdom.

 • Tegn på fukt eller fuktskader i boligen må undersøkes og eventuelt utbedres snarest.
 • Tørk tøy i godt ventilerte, luftige rom eller tørkeskap/tørketrommel, for å unngå fukt, kondens og fuktskader. Tørking på soverom og andre rom gir fare for fukt, kondens, mugg og husstøvmidd hvis ikke ventilasjonen er god nok.

Kjemiske produkter

Unngå så langt det er praktisk mulig kilder til luftforurensninger, inkludert matos, rengjøringsmidler, parfyme, røkelse, "luktfjernere", parfymerte kremer og annen kosmetikk.

Alt nyinnkjøpt (klær, sengetøy, leker, møbler, leker) bør pakkes ut av emballasjen utenfor babyværelset og luftes før det tas i bruk. Lukt på nye produkter. Lukter det sterkt eller tydelig av "noe kjemisk", bør produktet ikke tas inn i babyrommet.

Ventilasjon/lufting

Rommet som babyen oppholder seg på, bør gjennomluftes minst et par ganger om dagen. Kontroller gjerne hvordan babyen har det, ved å gå fra et rom med frisk luft til babyens rom. Luften bør føles frisk, men ikke kald når du kommer inn.

 • Lufteventiler holdes åpne og reguleres etter behov. Unngå kald trekk på babyen. Prøv ut de mulighetene som finnes for rommet. 
 • La barnet få tilgang til hele romluften, ikke la det ligge innelukket i "himmelseng". Hvis babyen deler rom med andre, trenger rommet mer lufting/ventilasjon. Der det ikke er mekanisk ventilasjon, kan man ha åpen dør til andre rom og sørge for åpne lufteventiler.
 • Dugger det på vinduet når det er kaldt ute, kan dette være tegn på dårlig luftskifte. Da bør muligheter for bedre ventilasjon vurderes.

Temperatur, oppvarming og bruk av varmekilder

Gunstig dagtemperatur er mellom 20–22 grader i oppholdsrom. Soveromstemperatur bør være lavere, gjerne mellom 14-18 grader. Kontroller at barnet ikke har det for varmt eller klamt ved å kjenne etter nede i nakken, og justér eventuelt temperatur og påkledning. Ha gjerne et termometer i rommet på en innervegg.

 • Varmekildene må lett kunne rengjøres foran og bak, og må rengjøres grundig før varmen settes på om høsten. Varmekilden monteres under vinduet for å unngå kaldras og trekk.
 • Av hensyn til barnets sikkerhet skal varmekilden ha en temperert overflate. Vannbåren varme i gulv og radiatorer er gode løsninger. Lukkede ovner med lav overflatetemperatur er også bra for luftkvaliteten. Unngå vifteovner og høytemperatur stråleovner.
 • Ildsteder bør være lukket og ha god trekk slik at det ikke spres røyk og forbrenningsgasser til innemiljøet. Ved/brensel må være tørr og lagres slik at det spres minst mulig støv og muggsporer fra trevirket inne.
 • Uventilerte flyttbare ovner for gass, parafin, sprit eller lignende sprer forbrennings-gasser og bør unngås. Det gjelder også såkalte "katalytovner".

Renhold

Unngå bruk av heldekkende tepper, da disse er er umulig å holde rene. Dette er spesielt viktig på barnerom.

Bruk en god støvsuger med HEPA-filter eller sentralstøvsuger. Støvsug gjerne mens babyen er i et annet rom. Støvsugingen virvler opp finstøv, det er derfor bra å gjennomlufte etter støvsugingen.

Legg til rette for enklest mulig renhold. Rengjøring bør som hovedregel gjennomføres en gang i uken. Du kan lese flere tips om rengjøring her >>

Radon

Radon er en gass som i varierende grad finnes i grunnen. Denne gassen er usynlig og luktfri og blander seg lett med inneluften hvis den får trenge inn i huset gjennom utettheter i kjellergolv og/eller vegger under bakkenivå. Høye radonverdier over lang tid kan føre til lungekreft, spesielt i hjem der det også røykes. Det er særlig viktig at små barn ikke utsettes for denne risikoen.

Det foreligger klare regler for når det skal gjøres forebyggende tiltak mot radon. Er du i tvil om radonnivået i ditt hus, bør du få det sjekket. De som har ansvar for miljørettet helsevern i kommunen kan gi nærmere informasjon om de generelle radonforholdene i din kommune, og om hvordan du kan bestille måling.

Tobakksrøyk

Barn som vokser opp i et røykfritt innemiljø har mindre risiko for astma, luftveisinfeksjoner, mellomørebetennelse og plutselig uventet spedbarnsdød/krybbedød. Heldigvis er det en gledelig utvikling at stadig færre tillater røyking innendørs når det er barn til stede.

Unngå all røyking, inklusive e-sigaretter, innendørs. Røyk aldri der det er barn til stede. Barn er spesielt utsatt for helseskadelige effekter av tobakksrøyk i omgivelsene. De skadelige partiklene i røyken spres i huset og er kraftig luftveisirriterende.

Kjæledyr

Det er ikke grunnlag for verken å anbefale eller fraråde kjæledyr i hjemmet for å forebygge allergisk sykdom. Det gjelder også i familier som har allergi. Men dersom barnet utvikler allergisk sykdom i kontakt med dyr, bør dere selvsagt ikke ha disse dyrene hjemme.

Pollen og planter

Det er positivt med et variert naturlig biologisk miljø og tilgang til mangfoldig natur.  Pollenallergi er sjelden i første leveår. De som har utviklet pollenallergi skal behandles målrettet og tilpasset den enkelte.

Oppbevaring, lagring og gjenbruk av barneutstyr

For å sikre at barnetøy, seng, og barnevogn kan brukes på nytt er det viktig å oppbevare klær og utstyr slik at det ikke blir utsatt for støv, uønsket lukt og fukt slik at fuktskader og muggsopp utvikles. Vær oppmerksom på fukt på loft og i kjeller.

 • Pakk klær og utstyr inn i egnet materiale slik at det ikke forringes under oppbevaringen.
 • Velg et rom i boligen som har jevn temperatur og er tørt og rent.

Du kan lese mer om blant annet inneklima og forebygging av allergiske sykdommer i svangerskapet og spedbarnsperioden i NAAFs brosjyre, Et liv uten allergisk sykdom >>

Ta gjerne kontakt med vår gratis rådgivningstjeneste dersom du har spørsmål om inneklima, allergiske sykdommer eller lignende. Som medlem i NAAF får du prioritert hjelp av våre rådgivere!