Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollenvarselet

Fukt og muggsopp

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Fukt er viktig for vekst av mange bakterier, sopp og andre mikroorganismer som bryter ned organisk materiale. Det har vist seg at mugg, alger og støvmidd som trives i fuktig klima kan være årsak til allergi og andre overfølsomhetssykdommer.

Hvorfor bry seg om fukt?

Det er godt dokumentert at opphold i bygg med fukt- og muggsoppskader gir økt risiko for helseplager. Alvorlighetsgraden kan variere fra lette symptomer til at man føler seg helt utslått. Det er også studier som viser at det å oppholde seg i en fukt- og muggsoppskadet bygning over tid gir økt risiko for å utvikle astma eller forverring av eksisterende astma. Det kan også føre til flere og verre luftveisinfeksjoner, samt hoste og piping i brystet.

Flere studier har også funnet en sammenheng mellom fukt- og muggsoppskader i innemiljøet og helseplager som hodepine, unormal trøtthet og nedsatt konsentrasjonsevne.

Mange bygg i Norge sliter med fuktskader og påfølgende muggvekst. Den anbefalte normen er likevel klar: Fukt og råteskader, så vel som synlig mugg og mugglukt, skal ikke forekomme.

Se våre filmer om fukt i bolig - hva bør man se etter?

Filmer om fukt i boligFilmer om fukt i boligFilmer om fukt i boligFilmer om fukt i boligFilmer om fukt i bolig

Hva bør gjøres med fukt og mugg?

Fuktskader i bygg kan oppstå på grunn av lekkasjer gjennom konstruksjonene (tak/vegger/grunn) eller ved lekkasjer fra rørinstallasjoner, men den mest vanlige årsaken er som følge av kondensering på kalde flater som vinduer, yttervegger og lignende. Dette skjer hvis fuktproduksjonen inne i bygget er for høyt i forhold til ventilasjonen.

Det må handles raskt ved vannlekkasjer eller når det oppdages vanninntregning eller synlige fuktskader i bygningen. Fuktskader som får lov til å utvikle seg vil forringe inneklima. Tiltak som gjøres tidlig for å redusere omfanget av fuktskadene vil ha betydning for brukernes helse.

  • Sørg for god ventilasjon i bygget og hold relativ luftfuktigheten lav innendørs (20-40 %RH)
  • Fukt- og muggsoppskader skal utbedres så raskt som mulig
  • Ved mistanke om fukt/muggsopp skade anbefales det å foreta en inneklimasjekk for å få sjekket om man har en fuktskade, hvor stort omfanget er og hva som bør gjøres for å få utbedret skaden.