Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Naboens røyk til besvær

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Norges Astma og Allergiforbunds rådgivningstjeneste mottar stadig klager og spørsmål fra folk som plages av røyklukt der de bor. Mange synes dette er vanskelig å håndtere.

De vet at tobakksrøyk er skadelig samtidig som det kan være vanskelig å finne løsninger som blir forstått og akseptert av den som røyker.

Det kan oppleves som sosialt vanskelig å henvende seg til naboer for å få dem til å endre sine røykevaner slik at andre ikke utsettes for røyk. Rådgivningstjenesten opplever også at mange heller ikke har den kunnskapen som skal til for å gjøre gode bygningsmessige tiltak.

Her får du tips og råd til hvordan håndtere andres røyklukt.