Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her bestiller du astma-buttons!

Hvorfor lukter det røyk? Begynn her!

Dato publisert: Sist oppdatert:

Det er stort sett tre grunner til at det luker røyk inne, og det er viktig å finne grunnen for å gjøre riktig tiltak.

Røyklukt henger igjen i materialer og gjenstander etter tidligere røyking.

Hvis det er dette som er grunnen, vil det lukte mer eller mindre hele tiden, men særlig når det er varmt og når leiligheten har vært avstengt. Røyken vil sitte i alle slags porøse materialer, og det kan være en lang og omstendelig prosess å bli kvitt all lukt i en "godt innrøykt" leilighet. En kombinasjon av rengjøring, innkapsling med spesialmaling og grundig utlufting er som regel det som skal til. Stoppede møbler, heldekkende tepper og lignende er det vanligvis nødvendig å kassere.

Røyk kommer inn utenfra

Når røyklukta kommer inn utenfra er det typisk at den varierer veldig kraftig, og som regel vil jo kilden (røykeren!) være godt synlig. Forsøk å legge merke til om lukta kommer inn gjennom åpne vinduer, ventiler, luftinntaket til ventilasjonen eller gjennom sprekker og utettheter. Når kilden er folk som røyker utendørs, kan de hende at den enkleste løsningen er å få dem til å slutte med det, se "rettigheter, plikter og samarbeid".  Link til tiltakene

Røyk siver inn fra en annen del av bygningen.

Disse tilfellene kan kreve en del "detektivarbeid" før man har funnet ut hvor røyken kommer fra, og hvordan den kommer inn i din leilighet. Prøv deg selv som "sporhund" og se om du kan kjenne lukt i dørsprekken til gangen, i overgangen mellom gulv og vegg, fra ventiler, i benkeskapet under vasken, eller kanskje i sikringsskapet! Etter noen minutter med intens "sniffing" merker de fleste at luktesansen svekkes, så det kan være nyttig på en pause i 10-15 minutter i frisk luft før man fortsetter jakten. I tillegg til å finne stedene der lukta kommer inn, er det nyttig å skaffe seg informasjon om hvordan boligen er ventilert, fordi dette har mye å si for hvordan lufta beveger seg i bygningen.

Som et hjelpemiddel til vanskelige tilfeller har vi laget et skjema du kan bruke til å registrere fakta. Link til skjema som du kan tilpasse.