Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her bestiller du astma-buttons!

Om ventilasjon

Dato publisert: Sist oppdatert:

"Naturlig ventilasjon"

Med naturlig ventilasjon mener vi alle typer ventilasjon som ikke bruker motordrevne vifter. I boliger var dette vanlig fram til 1960-tallet, og i små boliger enda lenger. Lufting gjennom vinduer og naturlige utettheter bidrar til naturlig ventilasjon, men i de aller fleste tilfeller er det også ventiler i ytterveggen og avtrekkskanaler som går over tak. Ytterveggventilene kan være plassert i vinduskarmen, bak radiator eller andre steder på veggen. Avtrekkskanalene (ofte i form av lufteløp i pipe) sørger for at lufta kommer ut fra bad og kjøkken.

Denne typen ventilasjon er ganske effektivt når

  • Det blåser eller er kaldt ute.
  • Ventiler er åpne.
  • Det ikke er tette dører mellom tilluft og avtrekk.
  • Det fyres med ved. Forbrenningen trekker luft fra rommet, og bidrar også til å varme opp luft i lufteløp i pipa. Alt dette setter fart på ventilasjonen.

Når det ikke blåser mye og det ikke er så store temperaturforskjeller mellom ute og inne, blir det ganske svake krefter som virker på lufta, og ventilasjonen blir ikke så effektiv.

Figur fra en artikkel av Halvard Hagen fra NBI i Forbrukerrapporten i 1969. "Naturlig avtrekk kan fungere bra i vind eller ved lav utetemperatur, men ikke i "muggent" vær".

Naturlig ventilasjon

Røyklukt i boliger med naturlig ventilasjon

Hvis man setter en mekanisk avtrekksvifte inn i et slikt hus, for eksempel en kjøkkenhette, vil denne lage et kraftig sug (undertrykk), og man risikerer at avtrekkskanalen blir en tilluftkanal i stedet, når avtrekksvifte er i drift. Du vil altså kjenne lukt fra naboen når din egen kjøkkenvifte er i drift.

Med avkast fra kjøkkenavtrekket ut på fasaden, som det er tegnet, vil den lufta som blåses ut fra kjøkkenvifta lett komme inn i leiligheten over. Det er da særlig matlukt det klages over, men hvis noen røyker under kjøkkenvifta kan det også lukte tobakksrøyk.

Løsningen er ikke anbefalt, og vanligvis ikke tillatt heller.

 

Hvis avtrekksvifta i stedet monteres slik at den blåser luft opp i avtrekkskanalen, vil det som egentlig er avtrekkskanal fungere som tilluft i de andre leilighetene, og naturligvis ta med seg lukt, enten dette er fra matlaging, røyking eller fra badet.

Mekanisk avtrekksventilasjon

Fordi det var vanskelig å oppnå god nok ventilasjon med bare naturlige drivkrefter, ble det etterhvert vanlig å installere vifter for å trekke luft ut av boliger. Slike vifter er ofte plassert på toppen av sentrale avtrekkskanaler. Det er også vanlig med lokale vifter fra baderom eller kjøkken. Systemet er sårbart på den måten at når vinduer åpnes eller ventiler lukkes, vil luftmengdene som kommer inn i ulike leiligheter bli svært ulike. Dermed kan det oppstå trykkforskjeller mellom leiligheter som igjen gjør at røyk transporteres fra en leilighet til en annen. Og naturligvis er det risiko for å trekke inn røyk utenfra gjennom åpne vinduer eller ventiler i ytterveggen.

Mekanisk avtrekk

 

Balansert ventilasjon

Mekanisk balansert ventilasjon betyr at det brukes vifter både til å føre luft inn og ut av bygningen, og at disse luftmengdene er omtrent like store (balanserte). Prinsippet med at det blåses inn like mye luft som det trekkes av, gjør at trykkforskjellene mellom ulike boenheter mindre, selv om de naturlige drivkreftene som temperaturforskjell og vind også virker på slike leiligheter.

Slike anlegg er utstyrt med en varmegjenvinner som bruker varmen i avtrekkslufta til å varme opp frisklufta før den blåses inn i boligen. De er også utstyrt med en form for filter som kan bidra til å beskytte ventilasjonsanlegget og innelufta mot støv fra utelufta. Det finnes filtertyper som også kan fjerne en del gasser fra lufta (kullfilter), men det er ikke vanlig å bruke slike i boliger.

Det er ganske vanlig at hver leilighet har et eget ventilasjonsaggregat[1], men det forekommer også at flere leiligheter har et felles anlegg. Hvis hver leilighet har sitt eget aggregat, tas frisklufta som regel inn på fasaden, mens avkastlufta (den brukte lufta) føres opp over tak, eventuelt ut på fasaden.  

Hvis det er felles anlegg, tas som regel frisklufta inn høyt på fasaden eller over tak.

Røyklukt fra balanserte ventilasjonsanlegg

Fordi et balansert ventilasjonsanlegg tar inn all frisklufta på ett sted, er kvaliteten på utelufta der hvor denne trekkes inn helt avgjørende for innelufta. Luftinntak må plasseres vekk fra forurensningskilder som veitrafikk og røykeplasser. Det er som regel vanskelig å gjøre noe med plasseringen etter at bygget er ferdig oppført. Da må man i stedet forsøke å hindre røyking i nærheten av luftinntaket. Et godt filter kan fjerne en del av de skadelige forbindelsene, men vil sjelden stoppe lukta fullstendig.

De største utfordringene med røyklukt kommer der hvor luftinntak er plassert nær balkonger, svalganger eller fellesarealer der naboen røyker (eller griller!). Dette er etter vårt syn en dårlig plassering, og som regel vil de ikke oppfylle byggeforskriftens krav til god luftkvalitet. Under spørsmål og svar finner du reelle eksempler på problemer med slik plassering.

En annen årsak til lukt kan forekomme der man har felles anlegg, ved at lukt fra avtrekkslufta "smitter over" i tillufta. De mest effektive varmegjenvinnerne – såkalt roterende gjenvinnere – er utsatt for slik "smitte", og er derfor mindre egnet i fellesanlegg for mange leiligheter. Hvis det er dette som er årsaken, vil en ombygging eller utskifting av ventilasjonsaggregatet til en annen type varmegjenvinner kunne løse problemet.[1] Et ventilasjonsaggregat er "boksen" som inneholder viftene, varmegjenvinneren,  filtrene og varmebatteriet til ventilasjonsanlegget.