Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her bestiller du astma-buttons!

Røyk utenfra: hva gjør du?

Dato publisert: Sist oppdatert:

Kan du flytte eller fjerne kilden?

Når kilden er røyking på fellesarealer bør førstevalget være å få til noen kjøreregler som fjerner kilden, se Rettigheter. Særlig røyking rett utenfor luftinntak kan gi betydelige ubehag, og årsaken er gjerne ubetenksomhet eller uvitenhet. Selv om filter til ventilasjonsanlegg kan fjerne mesteparten av partiklene, og enkelte typer også kan fjerne lukt, er det en bedre løsning å fjerne kilden.

Naturlig ventilasjon / avtrekksventilasjon. Stenge eller flytte ventiler?

Hvis du har naturlig ventilasjon eller mekanisk avtrekksventilasjon i boligen din, kommer lufta inn gjennom ventiler i ytterveggen – en eller flere i hvert oppholdsrom, med vinduer som et supplement. I noen tilfeller kan det ha en god effekt å stenge ventilen eller vinduet som er nærmest røykkilden, men som regel må man da finne en erstatning for lufta som skulle kommet inn der, slik at man fortsatt kan få tilstrekkelig ventilering av leiligheten. Det kan bety at man må lage en ny ventil i ytterveggen.  Noen ganger ser vi at de fleste ventilene i en leilighet er lukket.  Da blir det tyngre for lufta til å komme inn i boligen, og resultatet blir mindre ventilasjon og større undertrykk – som igjen kan gi trekk og mindre kontroll på hvor lufta kommer inn.    

Balansert ventilasjon: ombygging / flytting av luftinntak

Hvis boligen din har balansert ventilasjon, tas lufta inn i ventilasjonsanlegget på ett enkelt sted. Flere leiligheter kan være tilknyttet samme ventilasjonsanlegg, eller ha egne anlegg med samme luftinntak – ofte på tak eller høyt opp på fasaden – dvs. steder som vanligvis ikke er aktuelle røykeplasser.  Mer utsatt er bygninger der hver enkelt leilighet har sitt eget ventilasjonsanlegg, og lufta tas inn på fasaden. Hvis luftinntaket er plassert over naboens balkong, uteplass eller ventilasjonsavkast (der avtrekkslufta blåses ut av boligen), er sjansen for å trekke røyk og annen lukt inn med frisklufta ganske stor. Hvis ikke kilden kan fjernes, kan det være aktuelt å flytte eller bygge om luftinntaket.  Det å flytte eller bygge om et luftinntak er en jobb som må utføres av fagfolk. Det er viktig at den nye løsningen er sikret mot fuktproblemer, fugler og annet som kan forurense eller tette igjen inntaket. Se Eksempler.

Bedre filtrering i balanserte ventilasjonsanlegg

Det er utviklet filtre for ventilasjonsanlegg som både filtrerer bort det aller meste av partikler og i tillegg inneholder aktivt kull i filterduken. Bruk av slike filtre vil kunne gi betydelig bedre luftkvalitet inne, men er først og fremst aktuelt i større anlegg. Det gir også dyrere drift. For kompakte ventilasjonsanlegg er dette foreløpig ikke et altenativ.