Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her bestiller du astma-buttons!

Vanlige spørsmål og svar

Dato publisert: Sist oppdatert:

NB! Alle spørsmålene er anonymisert.

Røyk trenger inn i luftinntaket

Vi har nylig flyttet inn i ny blokkleilighet på Østlandet som ligger landlig og har mye frisk luft. Til vår store overraskelse fylles leiligheten vår med røyk og grillrøyk da luftinntaket er plassert på balkongsiden. Det er felles balkong med kun delevegger som nesten går opp til naboens balkong over. Jeg har to spørsmål til rådgivningen i NAAF:

Har dere forslag til noen tiltak jeg og familien kan gjøre for å bedre forholdene?

Er det lov å bygge slik at innelufta blir forurenset av naboens røyk som trekkes inn via ventilasjonsanlegget?

Svar:

Trist å høre at ventilasjonsløsningen som er valgt trekker røyk inn i boligen din. Her er noen forslag til tiltak du kan gjøre for å bedre forholdene:

 • Du og andre som ikke røyker i sameiet bør ta saken opp på generalforsamlingen slik at dere i fellesskap kan drøfte problemet med røyk som trekker inn i boligene.
  • Kanskje dere kan bli enige om regler for hvor det kan røykes ute for sameiet?
  • Når det gjelder luftinntaket til boligen din som ligger oppunder taket kan du rette en forespørsel de som solgte deg boligen om at luftinntaket bør endres. Du foreslår at de kan prøve å få forlenget luftinntaket til et område der lufta er renere.

 

Til spørsmålet om lovlighet: teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK) sier at "

a)      Bygning og bygningens ventilasjonsanlegg skal plasseres og utformes slik at tilluftskvaliteten sikres. Har ikke uteluften tilfredsstillende kvalitet for å forebygge helserisiko eller risiko for tilsmussing av ventilasjonsinstallasjoner, skal den renses før den tilføres bygning."

 (Denne ordlyden er 2010-utgaven av TEK. Ny utgave ble sendt på høring i 2016. Eldre utgaver vil du finne på www.dibk.no) Det er tvilsomt om luftinntak fra felles balkong tilfredsstiller dette kravet.

Røyking i utleiebolig

Vi er en liten familie med to små barn, og en tredje på vei. Vi plages fryktelig av innsig av sigarettrøyk fra naboen under. Vi håper av hele vårt hjerte at noen kan rådføre oss i en situasjon som har blitt altoverskyggende i hverdagen.

Vi leier bolig, og hybelen i kjelleren leies av en storrøyker som er hjemmeværende, og like gjerne er våken hele natten.  Da det formuleres i husleiekontrakten at «røyking i boligen er ikke tillatt uten huseiers skriftlige samtykke» føler vi oss lurt ettersom vi da regnet med at det var en røykfri bolig. Det var godt inneklima på visningsdagen.

Den konstant dårlige luftkvaliteten i vårt eget hjem går ut over helse, livskvalitet og harmoni i familien.

Vi har prøvd å gå i dialog med både nabo og huseier uten særlig hell. Har vi noen rettigheter overhodet? Har dere noen forslag til hvordan vi kan angripe saken på en god måte uten å føre krig? Vi ønsker jo et godt forhold med både huseier og nabo, og er redd dette kan føre til at leiekontrakt ikke blir forlenget. Vi har akkurat byttet skoleplass for barn, og rotfestet oss i nærmiljøet, og syns det er ille å skulle «tape» på dette grunnlaget og måtte flytte nok en gang.

Svar:

Veldig bra at dere forsøker å få til dialog med både nabo og huseier om dette vanskelige tema. Dette er en komplisert sak, da den enkelte leilighet er et privat område, og forholdet mellom beboer og utleier er et privatrettslig forhold dem imellom. Rent juridisk kan du kanskje argumentere med at barna deres etter tobakksskadeloven (§28) har rett til et røykfritt miljø, og at dermed leiligheten ikke er egnet til å bo i for en barnefamilie, slik den vel skal være etter husleielovens §2-2. Men det kan vel hende at det er bedre å argumentere med at dere trives, gjerne vil ha et langsiktig leieforhold, osv.

Du kan jo nevne for huseier at kontrakten deres forbyr røyking, og spørre om det er gitt skriftlig samtykke til å røyke inne i hybelen.

Noen praktiske tips i påvente av røykfri bolig:

 • Sjekk om ventilasjonen fungerer som tiltenkt. Vær spesielt oppmerksom på tiltak for å redusere undertrykk hos dere. SE BESKRIVELSEN på nettsiden. Kanskje du også kan spørre naboen om han faktisk benytter seg av de ventilasjonsmulighetene som er i hybelen. Selv om han ikke er interessert i å gjøre noe med sine røykevaner, kan det jo hende at han kan godt tiltak som også gir ham selv bedre luft.
 • Tett alle utettheter mot naboen slik at røyklukt ikke trenger inn. Du må kanskje fjerne noen gulvlister, demontere bunnen i benkeskap for å tett rundt rør og lignende. Det er sikkert lurt å be huseieren om godkjennelse før dere setter i gang med dette.
 • Skriv ned de tiltakene du gjør, slik at du får dokumentert de ulike gjøremålene som kanskje kan gi en bedring.

Hjelp, balkongen skal bygges inn!

Jeg har hatt frisk luft i boligen min i alle år, men nå planlegger styret å «glasse inn» alle balkongene fra 1. til 5. etasje. Luftinntaket til ventilasjonsanlegget er på balkongen og fra den har jeg fått ren og frisk luft i alle år. Jeg bor i 4. etasje, og naboen under meg er storrøyker, men pga av åpne balkonger har ikke røyken kommet opp til meg da balkongene er fritthengende  fra 1. etasje til 5. etasje.

Styret har sagt at frisk luft nå vil komme inn sprekken mellom balkonggulv og rekkverk. Det jeg da er redd for er at røyken fra naboen som på balkongen vil trekke inn i mitt ventilasjonsanlegg.

Har dere forslag om hva jeg kan gjøre for å få endret dette tiltaket?

Svar:

Bra du tar kontakt før tiltaket er igangsatt for da har du muligheter til å påvirke løsningen. Vi skal gi noen tips til hvordan du kan arbeide videre med saken slik at boligen din også får frisk luft etter at balkongene er glasset inn.

 • Du bør foreslå at styret/sameiet får faglig bistand slik at det kan gjennomføres en risikovurdering for å avdekke hva som kan gå galt og hva bør gjøres for å hindre at noe går galt. Og i ditt tilfelle vil det være at ventilasjonsanlegget ditt trekker inn røyk. Det vil være til skade for deg, og kan også være et brudd på byggeforskriftene. (Hvis du vil gå i detalj kan du nevne at §13-1 stiller krav til plassering og utforming av ventilasjonsanlegg, slik at bygningen får god inneluftkvalitet.)

Noe spørsmål du kan stille:

 • Er det mulig å legge luftinntaket slik at frisk luft trekkes i inn i boligen?
 • Blir innbyggingen utformet slik at glass/vinduene på siden av balkongen vil skjerme mot

Migrene av andres røyk etter skifting av vinduer

Jeg har ikke uttalt astma eller allergi. Likevel er jeg veldig plaget av røyk fra de andre leiligheter her i den lille blokken jeg bor. Jeg er litt desperat, fordi jeg er veldig følsom for lukter og lett får migrene av røyk eller andre lukter fra naboene.

Det er et felles ventilasjonssystem i boligen min. (Jeg tror det kun er avtrekk). Blokken er 40-50 år gammel, og vi har nylig brukt mye penger på nye vinduer. De gamle vinduene hadde spalteventiler som jeg kunne åpne, det har ikke de nye.

Om sommeren klarer jeg meg noenlunde, men nå når vinteren er tilbake og dører og vinduer er lukket det meste av tiden, er det en lidelse å måtte leve i de andres røyk dagen/natten lang.

Jeg forsøker å lufte så godt jeg kan, og fryser selvsagt.

Jeg har vært i butikker og sett litt på veldig dyre luftrensere, som selgerne selvsagt omtaler som verdens beste. Kan dere gi meg et råd før jeg tømmer bankkontoen for å kjøpe en dyr dings som kanskje ikke fungerer, eller bestiller en kostbar kartlegging?

Svar

Du skriver at dere har skiftet vinduene til en type uten spalteventil. Det vil har ganske mye å si for hvordan ventilasjonen oppfører seg. I tillegg til de manglende ventilene, vil nytt vindu vanligvis være tettere enn det gamle og ha en bedre tetting mellom karm og vegg. Alt dette gjør at du får større undertrykk inne enn du hadde tidligere, med tilsvarende større mulighet for å trekke inn røyklukt i utettheter. Hvis du kan får laget til nye ventiler i ytterveggen i oppholdsrommene dine, vil du både få bedre ventilasjon og mindre innsig av røyk. Håper dette hjelper!

 Røyklukt fra bad og våtrom i boligblokk

Hei, plages av en nabo som røyker inne. Fikk påvist Astma på et lungespesialist-senter etter å ha bodd her i ca 4 år. 25-30% nedsatt lungekapasitet. Hvilke rettigheter har jeg angående dette? Hvordan kan jeg løse problemet på best mulig måte?

Litt om situasjonen: Røyklukten er sterk og stram når den først kommer. Baderom og vaskerom stenger inne røyklukten om døren er igjen. Luften blir tung og jeg må lukke opp alle dører i leiligheten for at den skal forsvinne etter noen timer med lufting. Ute i gangen (fellesarealene) mellom leiligheten lukter det stadig vekk sterk innestengt røyk 4-5 dager i uken eller i lange perioder. Det er en branndør som stenger dette inne før du kommer ut til trapp/heis.

Reiser jeg vekk i korte eller lange perioder klarer jeg ikke å oppholde meg på badet eller vaskerommet når jeg kommer tilbake om dørene er igjen. Det lukter sterk røyk med en gang jeg kommer inn selv om leiligheten er 137 kvadratmeter. Leiligheten var nyoppusset i 2001. Bor midt i sentrum av en by og ikke langt fra en trafikkert vei så mulighetene for god luft ved utlufting er små. 

Svar:

Hei, vi skal forsøke å gi noen råd om tekniske tiltak som vi tror kan hjelpe. Du skriver at baderom og vaskerom er mest utsatt for lukt, og at det er bedre hvis dørene til disse rommene står åpne. Det kan tyde på at undertrykk på badet gjør at du trekker luft inn fra naboen. Følgende kan hjelpe:

 • Sjekk om det er et godt mellomrom mellom dørbladet og terskelen til badet og vaskerommet, eller om det er en overløpsrist i veggen. Hvis det ikke er det, vil ventilasjonen i leiligheten din ikke virke som beregnet, og det oppstår kraftig sug (undertrykk) inne i disse rommene. Dessverre er det ganske vanlig at slike feil oppstår, fordi det monteres feil dører.
 • Før du utbedrer dette (ved å skifte dør, eller lage en åpning på minst 100 kvadratcentimeter), kan du lete etter steder der det lekker luft. Sett avtrekksvifta på maks, steng døra og let etter lekkasjer med en fuktig hånd. (Noen bruker også en myggspiral eller annen røykkilde for å spore opp luftlekkasjer, men det er kanskje ikke noe for en med dine helseplager. Proffene bruker et termograferingskamera.) De vanligste stedene for luftlekkasje inn i baderom er rør-i-rørsystemer og trekkerør for el. Tett lekkasjene.
 • Kontroller at tilluftsventil i boligen din er åpne. Selv om lufta ute er forurenset, er det ingen løsning å stenge all ventilasjon! Tilluftsventil med filter er en bedre løsning.
 • Du har nok ikke rett til å nekte naboen din å røyke, men kanskje du kan spørre ham om han har ventilasjonsvifta i gang. Forklar at det vil gjøre at det kommer mindre røyk ut i gangen og inn til deg om har bruker denne.
 • Hør med borettslaget om det er mulig å få til litt ventilasjon av gangen. Ettersom det er en branndør må man nok passe på at dette ikke ødelegger brannsikringen.

Anvising 752.601 Forbedring av ventilasjon i boliger fra SINTEF Byggforsk beskriver forbedring av ventilasjon i større detalj. Det er tilgjengelig (mot betaling) fra bks.byggforsk.no. 

Røyking utenfor vindu

Hei,

Jeg har en flott leilighet, men har store problemer med at naboene i etg. under (og ved siden av) stadig røyker utendørs, under min balkong, stue, soverom.
Røyken stiger opp langs husveggen og siver inn i mine ventilasjonsluker og vinduer. Jeg må stenge luker/vinduer og gå inn fra balkongen.
Orker nesten ikke være hjemme, og rømmer så ofte jeg kan til min hytte. Det er kvalmt og ubehagelig og jeg nyser og føler sterkt ubehag. Jeg har flere ganger fått astmabronkitt pga. passiv røyking.
Finnes det noen luftrensere eller andre tiltak (vifter).
Har dere noen råd?

Svar:

Hei, dette er dessverre et velkjent problem. Hvis noen røyker rett utenfor de stedene du er avhengig av å få inn frisk luft, er det vanskelig å få til noen god teknisk løsning. Det absolutt beste er å flytte forurensningskilden, selv om det ikke er så lett å få til. Borettslag eller sameie kan vedta regler om røyking på fellesarealer, men det er ikke like lett å nekte noen å røyke på balkongen.

Transportable luftrensere kan ha en viss lokal effekt hvis de er utstyrt med HEPA-filter og kullfilter, men vil ikke være noen løsning for hele leiligheten. Dersom det er mulig å finne et godt sted for luftinntak, KAN det hende at du kan få ettermontert balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Da vil du få filtrert luft tilført gjennom ventilasjonen, og kan stenge ventiler mot røykkilden. Varmegjenvinningen gjør at du kan ventilere med ganske store luftmengder uten at oppvarmingsregningen blir avskrekkende. Dette er en god, men ganske kostbar løsning, og passer ikke overalt.

Anvising 752.601 Forbedring av ventilasjon i boliger fra SINTEF Byggforsk beskriver forbedring av ventilasjon i større detalj. Det er tilgjengelig (mot betaling) fra bks.byggforsk.no. 

Røyking i inngangsparti

Hei!

Jeg bor i en høyblokk i Oslo. I inngangspartiet er det et lite rom der det er tilrettelagt for røyking i og med at det er satt opp benker og askebeger der. Der samler det seg røykere fra flere blokker, og for oss er det veldig ubehagelig å gå gjennom en røyksky på tur ut og inn. Vi har tatt opp dette med selskapet som eier blokkene (utleier), de sier at de skal ta det videre, men ingenting skjer.

Hva kan NAAF gjøre i denne saken?

Svar:

Hei, her er det nok ikke så veldig mye konkret NAAF kan gjøre, men det høres ut som det skulle være mulig å finne en løsning som alle er tjent med.

Jeg tenker at det hadde vært bedre med en røykebu et stykke unna inngangene, og at man flytter benker og askebeger fra dagens «røykerom» dit.

Siden alle som bor i blokka er leietakere regner jeg med at dere har en leietakerforening som ivaretar interessene til leietakerne. Dersom dette er etablert bør du ta saken opp der slik at dere kan drøfte løsninger i fellesskap. Det kan være lurt å kontakte andre personer i blokka som du vet er opptatt av det samme som deg slik at du ikke står alene når saken skal drøftes.

Hva kan et styre gjøre?

Jeg sitter i styret i et borettslag i Bergen. Vi har fått en sak på vårt bord som vi ikke vet hvordan vi skal / kan håndtere.

Saken er at vi har fått en klage fra en beboer som er svært plaget av røyking fra en leilighet i etasjen under. Beboeren under er kjederøyker både inne og ute på verandaen. Ofte blir sigaretter liggende i askebegeret på verandaen, fremdeles med fyr, når han går inn. Den berørte beboer har prøvd å ta kontakt med røykeren, men han lukker ikke opp når hun ringer på selv om hun vet han er inne.  Den samme erfaring har styret, så å få til en enkel dialog synes ganske umulig.

Det neste alternativet er jo at styret eller boligbyggelaget skriver et brev, i første omgang for å prøve å finne en løsning som er tilfredsstillende for alle parter. Men utover det, har man i det hele tatt noen sanksjoner man kan ty til? Vi ser jo at det står noe om "å fare fint med leiligheten" i Borettslagsloven, men dette tror jeg vel ikke vi kommer langt med når vedkommende ikke engang er interessert i en dialog. 

Så har dere noen råd til hvordan vi kan håndtere dette?     

Svar:

Hei, det er flott at dere som styre forsøker å hjelpe til i denne situasjonen som kan være ganske fortvilende for dem som plages. Vi er helt enig i at en dialog, der alle får komme fram med sitt syn, bør være førstevalget, men det er dessverre ikke alltid mulig. Står det noe om røyking i husordensreglene deres?

Som du ganske riktig nevner sier Burettslagslova § 5-11 første ledd at «Andelseigaren skal fare fint med bustaden og fellesareala. Bruken av bustaden og fellesareala må ikkje på urimeleg eller unødvendig vis vere til skade eller ulempe for andre andelseigarar.» Dette er nok ikke i seg selv nok til å pålegge folk generelt røykeforbud i hjemmet, men å gå fra brennende sigaretter ute må være godt innenfor både "unødvendig vis" og "ulempe for andre". Det gå fra sigaretter på verandaen som ikke er slukket kan utgjøre en brannfare.

Vi synes det er fint om husordensreglene kan si noe om at det ikke skal røykes på de delene av fellesarealet der dette kan sjenere andre, og at man skal vise hensyn ved røyking på balkonger.

Må alt skiftes?

Jeg har noen spørsmål vedrørende de problemene allergikere får av nikotinrøyk.

Jeg har forstått det slik at allergikere ikke kan bo i en leilighet det røkes/har blitt røyket i. Hva må gjøres for at en leilighet som det er blitt røyket i skal bli beboelig i igjen?

Som dere skjønner har jeg en leilighet det er blitt røyket i. Dette er i strid med leieavtalen, og leietager påstår det kun trengs å vaskes litt, da en takstmann han hadde bestilt, hadde skrevet det i sin takst. Dette til tross for at takstmannen skriver at; "samtlige vegg og takflater bærer tydelig preg av lang tids røyking" (4 år).

Jeg sliter med å finne konkret dokumentasjon på hvilke skader som nikotinrøyk gir, samt hva som faktisk må gjøres for å tilbakestille leiligheten den var i før innflytting.

Jeg har skrevet til vaskefirmaer, malerfirmaer, forsikringsselskapet, Mycotec, Polygon, Jotun fabrikker, Borrgaard (vaskemidler), men jeg sliter med å få det jeg vil kalle en dokumentasjon på hvilke skader nikotinrøyk påfører leiligheten, og hvor omfattende en reparasjon egentlig er. Helsemessige plager er vel dokumenterte, og det ironiske er at leietager har selv fått Kols pga røyking.

Jeg har forstått det slik at det må en grundig nedvasking til (flere omganger med vask, med hyppig bytte av vann, samt bruk av spesialmidler?) for å få bort så mye som mulig av nikotinbelegget. Deretter flere runder med Ozonbehandling, da nikotinen kryper inn i alle slisser, sprekker etc Kanskje spesielt i vegger som har skyvedører. Da det, etter som jeg forstår, er vanskelig å fjerne alt av nikotin, må det ett, kanskje to strøk, med Kvist og Sperregrunn for å dekke/innkapsle det som måtte være igjen. Denne informasjonen har jeg fått av vaske og malerfirmaer, og skal visstnok være en "etablert sannhet"?

Dette skal visstnok være optimalt, men er dette godt nok for en allergiker?

Jeg har Googlet mye og funnet at av de over 4000 giftstoffene er det vanskelig å bli kvitt alt.

Når det røykes i en leilighet er det noe, som på ett eller annet vis, som siver opp i leiligheten over. Dette er hva man kaller tredjemanns passiv røyking. Må man fjerne alt innvendig for å bli kvitt 100 %? Jeg setter pris på en tilbakemelding på hva dere mener må gjøres av faglige grep for at leiligheten skal kunne bebos av også allergikere igjen.

Hei, som du sier er det ikke så lett å bli kvitt alle rester av røyk etter lang tids røyking. Vi har beskrevet de viktigste tiltakene HER -Link, og det er i stor grad de samme som du har funnet fram til: grundig rengjøring, utlufting, maling med tett grunningsmaling og god ventilasjon. Ozonbehandling er vi mer tvilende til verdien av; ozon er en svært reaktiv gass, og selv om den kan fjerne en del røyklukt kan noen forbindelser bli mer skadelige etter reaksjon med ozon. Porøse materialer som ikke kan kapsles inne med maling eller lignende kan det være nødvendig å skifte. Det må vurderes konkret i hvert tilfelle.

Selv om tobakksrøyk inneholder mange skadelige stoffer, vil det være ekstremt stor forskjell i mengde man blir utsatt for når man puster inn røyk fra en sigarett og når man oppholder seg i en bolig der det tidligere har blitt røkt. Det er heldigvis ikke slik at allergikere er overfølsomme for alle slags stoffer. Etter en god utbedring er nok den sterkeste helseskadelige effekten knyttet til bekymring dersom man kjenner noe lukt.