Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Har barnet mitt astma?

Støv og renhold

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Støvpartikler kan irritere og gi betennelser i slimhinnen i nese, hals og luftveier. Noen vil få tørrhetsfølelse i slimhinnen, økt slimproduksjon, tett, irritert nese og hoste. Støvet kan også inneholde kjemikalier fra bygget eller allergener fra dyr og planter (pollen), som kan gi økt betennelsesreaksjon eller allergi-/ astmaanfall. Personer med astma, allergi eller andre overfølsomhetssykdommer vil være spesielt følsomme for svevestøv.

Hvorfor bry seg om støv?

Litt støv er selvsagt ikke farlig, men man skal være oppmerksom på problematikken over tid.

Støvet inneholder gjerne kjemikalier fra bygget eller luften ute, eller allergener fra dyr og planter (pollen). Dette kan føre til økt betennelsesreaksjon i kroppen. Personer som er disponert for overfølsomhetssykdommer kan lettere utvikle dem. Selv helt friske personer kan få reaksjoner.

De fleste vil ha det ren og trivelig rundt seg. 

Et godt og riktig renhold er nødvendig for at inneklima skal være godt for personer med astma- og allergisykdommer eller andre overfølsomhetssykdommer, og aller andre.

Gode renholdsmetoder og renholdsrutiner med bruk av mikrofiberverktøy

Forskning har vist en klar sammenheng mellom økt sykdomsfrekvens og bruk av rengjøringsmidler i sprayform hos renholdsarbeidere. Samtidig er det vist at tørre metoder har god rengjøringseffekt. Ved å begrense bruk av rengjøringsmidler og vann, vil man også redusere risikoen for luftveis- og hudplager.

Tørre renholdsmetoder med bruk av mikrofiber skaper et sunt inneklima for alle. En tørr mikrofiberklut er positivt ladet mens støv er negativt ladet slik at kluten virker som en «magnet» på støvet i boligen. Det er derfor mikrofiberkluter holder så godt på støvet i motsetning til en bomullsklut som er negativt ladet og derfor lite effektivt til støvtørking. Det er i tillegg enkelt, og er med på å unngå både materielle skader og forringer ikke inneklima.

Gulvvask utføres med tørre og fuktige mopper og renholdsverktøy i mikrofiber, uten bruk av bøtter og rengjørings-midler. Søl som er tilført gulvet fjernes med fuktig mopp eller klut i mikrofiber. Løse matter/tepper som ikke kan ristes og luftes ute i sol eller kulde støvsuges med en god støvsuger, fortrinnsvis en sentralstøvsuger, eller støvsuger med hepafilter. Etabler rutiner slik at støvsugerposen skiftes regelmessig slik at lufta som blåses ut i rommet ikke blir forurenset av råttent støv, smuler, hudavfall, osv. 

Inventar

For annen rengjøring for eks. bord og benker, dørkarmer osv. gjelder også prinsippet tørre rengjøringsmetoder. Den positivt ladede mikrofiberklut vil fjerner støvet effektivt. Stoppede møbler og madrasser krever grundig og hyppig støvsuging eller banking.

Ventilasjon

Regelmessig renhold og skiftning av filter til ventilasjonsanlegg må foretas. Alle filtrene i ventilasjonsaggregatet bør skiftes årlig, og da sent på høsten. Oftere skifte av filter bør vurderes dersom boligen ligger i et forurenset område. Ved pollenallergi bør det skiftes både før og etter pollensesongen.

Gode renholdsrutiner i innemiljøet vil medvirke til forebygging av allergiske helseplager. Det kreves et hyppigere renhold i pollensesongen og i vinterhalvåret. Oppvarming av inneluften gjør støvet tørt og svevende.

Bad og toalettrom
Baderom er gjerne varmere og fuktigere enn ellers i boligen og bør derfor vaskes oftere for å holde bakterieveksten på et minimum.

Renhold starter ute!
Godt renhold starter ute, slik at minst mulig sand og bøss ikke trekkes inn i boligen. Sand, søle og snø fra utesko virker som sandpapir på underlag og frigjør kjemiske partikler til inneklima.

Norges Astma og Allergiforbund anbefaler

  • NAAF mener at det skal luftes, minimum 2 ganger pr. dag i 10-15 minutter. Da øker vanligvis luftfuktigheten og temperaturen senkes. Dette fører til at virvlende støv blir tyngre og legger seg ned på gulvet. Bruk vinduer og dører aktivt slik at rask og effektiv lufting kan gjennomføres.
  • Temperaturen innomhus bør holdes på ca 20-22 grader, og cirka 5 grader mindre på soverom.
  • Sengetøy skal, hvis mulig, henges ut i sol og kulde til lufting, for deretter å ristes godt.
  • Tepper må holdes rene, og for øvrig skal det holdes rent i hjemmet, på arbeidsplassen, i skolen og barnehagen.
  • Tørre rengjøringsmetoder med bruk av mikrofiber anbefales. Unngå om mulig bruk av kjemikalier og unngå spesielt bruk av rengjøringsmidler i sprayform.
  • Rundvask av hele boligen der også vegger og tak vaskes bør gjennomføres minst en gang hvert år.
  • Unngå varmekilder som er vanskelig å holde rene.
  • Kjøkkenventilatorer rengjøres regelmessig for å holdes mest mulig fri for fett og matos.
  • Et godt renhold starter ute. Avskrapningsmatter reduserer mengde sand og bøss slik at dette ikke trekkes inn i boligen.