Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Astma og kulde - her er våre beste tips >>

Arbeidsplass

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Inneklima er viktig for vår helse, trivsel og produktivitet. Et dårlig inneklima kan føre til sykdom og plager hos mange mennesker. Et godt inneklima på arbeidsplassen er viktig for både helse, trivsel og ytelse.

Å sikre et godt inneklima på arbeidsplassen er nødvendigvis ikke vanskelig eller kostnadskrevende. Praktisk kunnskap om hva som bør utføres kan gi store forbedringer uten store kostnader. NAAF har samlet de viktigste faktorene som påvirker inneklimaet på arbeidsplassen. Her kan arbeidstakere og arbeidsgivere se hvilke punkter man må være obs på, samt hvilke tiltak som kan gjøres der en forbedring er på krevd.

No image

Fukt og mugg på arbeidsplassen

Les mer om hvorfor fukt og mugg er viktig å forebygge. Få informasjon og praktiske råd for å forhindre, avdekke og håndtere fukt og muggsopp. 

No image

Luft og ventilasjon på arbeidsplassen

Les mer om hvordan dårlig ventilasjon kan påvirke yteevne og føre til helseplager. Få tips til hvordan du kan sikre god ventilasjon på arbeidplassen.

No image

Temperatur på arbeidsplassen

Les mer om hvorfor ugunstig temperatur påvirker yteevne og trivsel. Få praktiske råd for å sikre god temperatur på arbeidsplassen. 

No image

Støv og renhold på arbeidsplassen

Ler mer om hvordan støv påvirker inneklima, og hvorfor det er viktig å ha et godt renhold. Få tips til å redusere støv, og etablere gode renholdsrutiner.

No image

Parfyme og lukter

Les mer hvorfor parfyme og andre duftkilder kan gi helseplager for ansatte. Få råd for å forebygge duftplager.

No image

Avgassinger

Ler mer om hvordan avgassing fra materialer eller fra drift av bygg kan gi helseskadelige konsekvenser. Få tips som bidrar til mindre avgassing.

No image

Kjemikalier

Les mer om hvordan arbeid med kjemikalier kan utegjøre en helserisiko. Få råd om hvordan faren ved eksponring av kjemikalier kan reduseres.

No image

Støy

Les mer om hvordan støy og lyder påvirker trivsel og yteevne. Få tips til å sikre et behagelig lydnivå på arbeidsplassen. 

No image

Lys

Les mer om hvorfor lys er viktig for yteevne og trivsel. Få råd om hvordan du kan sikre at det er god beslysning på arbeidsplassen. 

No image

Matallergi

Les mer om hvordan eksponering for allergener kan få alvorlige konsekvenser for personer som er allergiske. Få råd om tilrettelegging på arbeidsplassen.

No image

Radon på arbeidsplassen

Les mer om hvorfor det er viktig å være obs på radon. Få råd for å sikre at ansatte ikke blir eksponer for radon på arbeidsplassen.

No image

Uteområder

Les mer om hvordan uteområdet påvirker arbeidsplassen. Få råd om tilrettelegging og optimalisering av uteområder.

No image

Bruk av heldekkende tepper

Teppegulv forverrer miljøet og fører til økte helseplager, spesielt for alle med allergi og annen overfølsomhet.