Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Avgassinger

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Avgassinger, også kalt emisjon, kan forårsake mange sammensatte, komplekse helseskader, avhengig av hvilke forbindelser det er snakk om. Enkelte gasser kan for eksempel påvirke nervesystem, slimhinner, være kreftfremkallende, gi svekkelse av immunforsvar eller være hormonhermende.

Hvorfor bry seg om avgassinger?

Avgassing fra materiale eller fra drift av bygget vil føre til at det dannes kjemikalier i inneluften. Disse kjemikaliene vil kunne reagere med overflater i bygget eller andre kjemiske stoffer, for eksempel ozon, og danne mer reaktive kjemikalier.

Kjemikaliene vil også kunne binde seg til små partikler i lufta og dermed føre til en større eksponering hos mennesker.

De kjemiske stoffene vil kunne gi betennelsesreaksjoner i slimhinner i øyne og nedover luftveiene. De vil dermed kunne gi irritasjonstilstander eller hos noen mennesker også føre til ikke-allergisk astmaanfall.

Kartlegging og identifisering av kilder og aktiviteter, som fører til unødvendig avgasser til innemiljøet, er viktig for å redusere uønsket forurensning til innemiljøet.

Forebygging av avgasser

Hvordan kan en så forebygge? "Tiltakstrappa" vil være kjent for noen. En begynner øverst og tar trinn for trinn nedover til risikoen blir akseptabel:

• Informasjon og opplæring i arbeidet
•• Erstatt farlige stoffer med mindre farlige 
••• Gode arbeidsrutiner
•••• Innkapsling av farlige stoffer (inneslutningstiltak)
••••• Ventilasjon, evt. punktavsug
•••••• Verneutstyr

Verneutstyr er altså siste trinn - "når det ikke på annen måte kan tas forholdsregler for å oppnå tilfredsstillende vern om liv og helse", som det uttrykkes i arbeidsmiljøloven § 4.5. Kilde Arbeidstilsynet

HMS-momenter man bør sjekke ut

  • Er det rutiner for å kjøpe møbler, utstyr og leker som har helse- og miljødokumentasjon (avgassing)?
  • Er kopimaskin og laserskrivere plassert i rom med eget avtrekk?
  • Er renholdskjemikaliene uten parfyme/duft?
  • Er det toalett, stellerom, rom, avdelinger eller utstyr der det er rutiner for å bruke kjemiske dufter for å fjerne luktkilder?
  • Er det rutiner for å velge produkter som vektlegger helse og miljø ved oppussing eller ombygging?

Gode råd vedrørende materialvalg

1 - Velg møbler, tekstiler o.l som har lav avgassing. Be om dokumentasjon fra leverandør hva gjelder helse- og miljøskadelige stoffer og avgassing.

2 - Lukt på produktet. Vær skeptisk hvis det lukter mye eller rart. Produkter som lukter vondt eller sterkt kan gjerne vitne om høye avgassingsnivåer eller etterbehandlingsmidler. Kan produktet vaskes før bruk så gjør det.

3 - Velg materialer/produkter som anbefales av NAAF der dette finnes. Velg eventuelt Svanemerkede produkter eller produkter som er godkjent/anbefalt av Dansk Indeklimamærket.