Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Bruk av heldekkende tepper

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Teppegulv forverrer miljøet og fører til økte helseplager for ansatte og elever, spesielt for alle med allergi og annen overfølsomhet. Astma- og Allergiforbundet fraråder derfor ALL bruk av faste tepper i skolebygg.

I den senere tid er det fremsatt udokumenterte påstander fra teppebransjen om at nye tepper ikke lenger er en kilde til forurensning og dårlig inneklima. Dette er feil!

En gjennomgang av litteraturen viser at bruk av teppegulv kan knyttes til økt risiko for forverret astma og allergi. Det bør derfor fortsatt utvises varsomhet ved bruk av teppegulv i skoler, barnehager og kontorer, skriver en faggruppe fra Arbeidstilsynet og Folkehelseinstituttet i siste utgave av NAAFs fagblad Allergi i Praksis.

Bruk av heldekkende teppegulv synes å øke, særlig for å dempe støy i åpne kontorlandskap. Jevnlig hevdes at tidligere risikovurderinger er foreldet og at moderne tepper er uproblematiske også for de med astma og allergi. Fra helsehold har man imidlertid ikke funnet studier som støtter dette. Studier viser at det er mer støv og allergener i tepper sammenlignet med glatte gulv.

Teppegulv kan i tillegg avgi flyktige organiske forbindelser som kan lukte og virke irriterende på slimhinnene hos følsomme individer. Sammenlignet med glatte gulv krever teppegulv mer omfattende renhold med høyere økonomiske kostnader. I praksis blir dette ofte forsømt.

NAAF anbefaler å bruke små løse tepper inne som kan rengjørings effektivt, luftes i kulde og sollys på varme dager. NB! Husk å legg sklisikkert underlag under løse tepper slik at ingen snubler og skader seg.

NAAFs faktaark om tepper i skolebygninger >

Teppegulv, inneklima og helsepåvirkning