Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Fukt og mugg

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Det er dokumentert sammenheng mellom fuktskader og astmautvikling, samt forverring av astma/allergi og luftveisinfeksjoner. Flere opplever også generelle plager som hodepine, trøtthet, uopplagthet og konsentrasjonsvansker.

Hvorfor bry seg om fukt?

Fukt er viktig for vekst av mange bakterier, sopp og andre mikroorganismer som bryter ned organisk materiale. Det har vist seg at mugg, alger og støvmidd som trives i fuktig klima kan være årsak til allergi og andre overfølsomhetssykdommer. 

Hva bør gjøres med fukt og mugg?

Det må handles raskt ved vannlekkasjer eller når det oppdages vanninntrenging eller synlige fuktskader i bygningen. Fuktskader som får lov til å utvikle seg vil forringe inneklima og ramme ansatte, elever og barn. Tiltak som gjøres tidlig for å redusere omfanget av fuktskadene vil ha betydning for brukernes helse.

God forankring og riktig saksgang oppnås når fuktskader og mulig muggsopp behandles i AMU (Arbeidsmiljøutvalget). AMU-møte må suppleres med byggeier, teknisk personell, og yrkeshygieniker fra bedriftshelsetjenesten. Dette vil sikre flerfaglig håndtering av saken. 

Aktivitet og handling må dokumenteres

Ved håndtering av fuktskader er dokumentasjon for internkontroll for HMS og informasjon til ansatte og brukere av stor betydning. I samarbeid med bedriftshelsetjenesten må det i hvert tilfelle vurderes om det skal utføres helsesjekk av ansatte som har arbeidet i rom med fukt-/muggskader.