Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Lys

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Belysning skal skape gode synsforhold, stimulere til økt innsats og trygge tilværelsen. Lys er en betingelse for at vi overhodet skal kunne se noe som helst. For at mennesker skal arbeide effektivt, nøyaktig og trygt, må det sørges for nok lys, enten i form av dagslys eller elektrisk lys, eller mest sannsynlig en kombinasjon.

Hvorfor bry seg om lysforholdene?

Belysningen skal skape funksjonelle, ergonomiske og miljøtilpassede arbeidsplasser for både elever og lærere, der det også tas hensyn til hvert enkelt individs behov og forutsetninger. 

Mennesker trenger naturlig lys

Mennesket er i utgangspunktet ikke skapt for å oppholde seg innendørs, spesielt ikke over lange perioder. Hjernen er blant annet innstilt på skiftninger av lyset ute i naturen og gir signaler til kroppen om å forholde seg til det.

Derfor bør vi tilstrebe et innemiljø med store rom, lyse farger og riktig belysning. Lysets betydning i forhold til læringsmiljøet er derfor meget stor.

HMS-momenter man bør sjekke ut

 • Er det etablert rutiner for å måle lysstyrken i de ulike arbeidsrom og spesialrom?
 • Er fullfargelysrør brukt til belysning? (830 fargekode)
 • Er det plassbelysning på arbeidsbordet?
 • Er det noen rom eller avdelinger som har behov for å dempe belysningen?
 • Er noen arbeidsplasser utsatt for blending/motlys?

 

HMS-momenter bedriftshelsetjenesten bør vurdere 

Gå gjennom disse punktene sammen med den ansatte:

 • Hva er synsoppgaven?
 • Hvor er synsoppgaven?
 • Hvor lenge varer synsoppgaven?
 • Hvor store detaljer skal vi se?
 • Er synsobjektet i bevegelse eller rotasjon?
 • Innebærer synsoppgaven fargegjenkjenning?
 • Medfører arbeidet fare?
 • Er hastighet på arbeidet av betydning?
 • Er arbeidets nøyaktighet av betydning?
 • Er dagslys og utsyn tilfredsstillende?
 • Endrer arbeidssituasjonen seg ofte?