Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Matallergi

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

De mest følsomme allergikerne kan få en livstruende reaksjon av en svært liten mengde allergen, dvs. proteinet i den maten man er allergisk overfor. Eneste behandling av matallergi er å unngå det man ikke tåler.

Hvorfor bry seg om maten?

Matallergi og annen overfølsomhet overfor mat er et tema som opptar mange. Hele én av fire nordmenn mener de reagerer på enkelte matvarer. I befolkningen for øvrig er det omkring 5 % som har matvareallergi/-intoleranse hvis pollenrelaterte kryssallergier inkluderes.

Stadig flere får matallergier

Og enda flere er berørt i det daglige, da problemet har praktiske konsekvenser for familie og venner. Hos voksne er allergi overfor nøtter, peanøtter, skalldyr, fisk og hvete vanligst. Laktoseintoleranse, det vil si at man ikke tåler melkesukker, opptrer hos 1 - 2 % av den etnisk norske befolkning.

I andre befolkningsgrupper er forekomsten vesentlig høyere. På verdensbasis er forekomsten n av laktoseintoleranse er på hele 80 %.
Reaksjoner på mat kan gi alt fra lette plager til svært alvorlig allergisk reaksjon.  

HMS-momenter man bør sjekke ut

  • Kan kantinen tilby mat uten de vanligste allergenene?
  • Er maten merket med ingredienser?
  • Er det rutiner som sikrer at det opplyses det om hvilke ingredienser som er i maten, ikke hvilke som ikke er der?
  • Er det rutiner som sikrer at de som har ansvaret for kantinedriften rutiner som sikrer at ansatte får sikker mat?
  • Er det god allergihygiene i kantinen? Dvs. separate fjøler og redskaper til mat med og uten allergener
  • Er alle ansatte i kantinen gitt opplæring i rutiner om allergivennlig mat?
  • Følger kantina rutiner beskrevet i IK-mat? https://www.fagforbundet.no/