Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Parfyme og lukter

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Personer med astma, allergi eller annen miljøoverfølsomhet vil ofte reagere på forskjellige lukter eller partikler i luften. Det er da andre stimuli enn allergener som setter i gang immunologiske prosesser i slimhinnen. Partiklene eller de kjemiske stoffene vil kunne føre til betennelsesreaksjoner i luftveiens slimhinner og gi symptomer eller forverring av sykdom.

Hvorfor bry seg om parfyme og lukter?

Mange mennesker på arbeidsplassen reagerer på parfymelukt og andre uønskede luktkilder. Det gjelder et stort antall personer med astma og allergi eller andre overfølsomhetssykdommer.

Alvorlighetsgraden kan variere fra lette symptomer til at man føler seg helt utslått. For mange kan passiv røyking føre til forverrede symptomer.

Parfymefrie produkter

Bruk av parfymefrie hygieneprodukter og rengjøringsprodukter er i dag ikke vanskelig, disse produktene er like tilgjengelige i butikker som tilsvarende produkter med parfyme. Det er således en endring av driftsrutiner/holdninger som må til og det er viktig at de som drifter bygget har god informasjon om dette slik at de vet hvorfor endringer utføres.

I inneklimaforskning har en funnet at luktstoffer i mange rengjøringsprodukter reagerer med ozon i inneluften og det dannes sterke irriterende kjemiske stoffer.

 Unngå parfyme og luktstoffer

Ved å unngå parfyme/luktstoffer i hygiene og rengjøringsprodukter vil en bedre helsa for kollegaer med overfølsomhet og de som ikke har noen overfølsomhet vil oppleve frisk luft. Reduksjon av de kjemiske stoffene i inneklima vil også kunne forebygge at mennesker utvikler overfølsomhet.

 HMS-momenter som man bør sjekke ut

  • Er det noen som reagerer på lukt fra parfyme?
  • Er det kun parfymefrie produkter på toaletter og i garderober?
  • Er renholdstjenesten opplært til å bruke minst mulig rengjøringsmidler og parfymefrie rengjøringsprodukter?
  • Er det bevisst forhold til duftlys og planter/blomster med sterk duft?
  • Er ansatte blitt oppfordret om å bruke duftsvake/parfymefrie produkter? (hudkremer, deodoranter, sjampo / balsam etc.)
  • Er bruk av parfyme og andre luktartikler tema på personalmøtene?