Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollenvarselet

Støv og renhold

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Støvpartikler vil kunne irritere og gi betennelser i slimhinnen i nese, hals og luftveier. Ansatte vil få tørrhetsfølelse i slimhinnen, økt slimproduksjon, tett, irritert nese og hoste. Støvet kan også inneholde kjemikalier fra bygget eller allergener fra dyr og planter (pollen), som kan gi økt betennelsesreaksjon eller allergi-/ astmaanfall.

 

Hvorfor bry seg om støv og renhold?

De fleste ansatte vil ha en ren og trivelig arbeidsplass. Ansatte med astma, allergi eller andre overfølsomhetssykdommer vil være spesielt følsomme for svevestøv i innemiljøet.

Et godt og riktig renhold av bygget er nødvendig for at inneklima skal være godt for personer med astma- og allergisykdommer eller andre overfølsomhetssykdommer.  

 

HMS-momenter man bør sjekke ut

 • Er det avskrapningsrister foran alle ytterdører?
 • Er det avskrapningsmatter og fuktabsorberende matter inne?
 • Er støvsanering vektlagt i renholdsplanen?
 • Er innesko noe alle bruker?
 • Er det tilrettelagt med overtrekkshetter for foresatte og besøkende?
 • Er det skohyller, og er det nok plass på hyllene?
 • Er det skap slik at uteklær, hjemmeklær og treningstøy kan låses inn/skjermes?
 • Er det rutiner for å ta med renholdstjeneste på råd ved innkjøp av inventar og utstyr?
 • Er rengjøringsmetodene som brukes tørre?
 • Er det rutiner som sikrer at alle flater blir ryddet slik at det er lette å rengjøre?
 • Er samhandling og brukermedvirkning tema når renhold settes på dagsorden?