Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Støy

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Støy er definert som uønsket lyd. I det ligger det at individuelle forskjeller kan være avgjørende for om man har et støyproblem eller ikke. Støy oppleves som slitsom, og medvirker til stress og helseplager over tid, selv om støyen i seg selv ikke er så høy at den gir hørselsskade.

Hvorfor bry seg om støy?

Forskning bekrefter at støy er et økende helseproblem, og støy fra omgivelsene som man ikke har noen kontroll med, oppleves som ekstra belastende.

Lyder som oppfattes som gode (f.eks. musikk) kan bidra til økt trivsel, og økt trivsel er bra for helsen. Men det som noen opplever som godt, kan ha motsatt virkning på andre. Det gjelder både hva slags lyder det er, hvor høye og hvor langvarige.

Lyder som ikke oppleves som gode, kan virke som støy, og støy irriterer, tretter og forstyrrer konsentrasjonsevnen. Det kan føre til hodepine, og de som har hodepine, får det verre i støy.

Både bakgrunnsstøy og all annen støy gjør det vanskelig for hørselshemmede. De oppfatter dårligere hva som blir sagt.
Lang etterklangstid er særlig plagsomt for brukere av høreapparat.

Støy og lang etterklangstid (Etterklang, det fenomen at lyden i et rom ikke forsvinner momentant, men først dør bort etter en viss tid. Kilde snl.no) går ikke bare ut over læringen for hørselshemmede, men fører til isolasjon, mistrivsel, stress og kan gi hodepine. Skolen har plikt til å legge forholdene til rette for elever med slik funksjonshemming, og medelever har plikt til å ta hensyn og hjelpe.

 

Fakta om teppegulv som lydabsorbent

 • Teppegulv fungerer som oppsamlingsplass for organisk materiale.
 • Vi finner allergener (dyreflass, middrester, pollen, matrester), bakterier og bakterietester, støv og partikler i teppegulv.
 • Teppegolv suger til seg kjemiske stoffer som kan gi vond lukt i rommet.
 • Teppegulv er vanskelige å holde rene i rom der barn, elever og ansatte oppholder seg.
 • Tepper trenger rengjøring med støvsuger, sjamponering, rensing, noe som tilfører uønskede kjemikalier.
 • Støvsuging med tradisjonelle støvsugere kan gi problemer ved at finstøv, gasser og lukter som passerer filteret og blåses ut i rommet.
 • Avdampninger fra store fiberoverflater fører til at luften blir ufrisk og opplevelsen av dårlig inneklima øker mens trivselen avtar.

 HMS-momenter dere man sjekke ut

 • Er det vibrasjoner eller lydforplantning av støy/lyd fra teknisk utstyr eller installasjoner?
 • Er det vanskelig å føre samtale i kantina eller pauserommet?
 • Er det mye støy fra bestikk, kopper, kar og annet utstyr?
 • Er det mye støy fra stoler og bord?
 • Er det vurdert å bruke lydabsorberende mobile delevegger inne i rommet?
 • Er det mye støy fra ekspedisjonsområde, kafeteria og kantiner